Dochody i wydatki gminy lublin

Pobierz

Dochody własne 16 721 800,00 600 Transport i łączność 371 800,00 60095 Pozostała działalność 371 800,00 pozostałe dochody 110 …Dział Rozdz.. Wersja aktualnie wyświetlana.. Sebastian Bielaszewski.. 1_2_01_wstep.pdf.. 3 000 000 000,00 zł.. DOCHODY I WYDATKI BUDŻETÓW GMIN a NA 1 MIESZKAŃCA W 2008 R. Dochody …Zał.. - zadania zgłoszone przez jednostki …PRZEDMOWA "Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubelskim w 2006 r." to wydawnictwo prezentujące dochody i wydatki gmin, powiatów, miast na …TABL.. *Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały …Dochody gmin województwa lubelskiego w 2016 r. według rodzajów Wydatki gmin województwa lubelskiego w 2016 r. według działów Wydatki ogółem gmin w 2016 r.Godziny pracy Dla pracowników Wydziału Budżetu i Księgowości ustala się czas pracy w cyklu tygodniowym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30, zgodnie z …TABL.. pozostałe dochody 100 000,00 ZDM/D/ Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 100 000,00 Gmina 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych …2019.. Wszystkie wydatki wynieść mają 2 mld 542 mln zł, zaś dochody - 2 …dochody: - podatki od nieruchomosci,od srodkow transportowych, dochodowy od osób fizycznych i prawnych, od posiadania psów, od spadków i darowizn, od czynności …Godziny pracy..

8 - Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane.

Wydatki .14-12-2016.. Dochody własne 13 048 566,00 600 Transport i łączność 356 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 14 000,00 wpłaty na współfinansowanie …Dochody własne gmin Art. 4 1.. VII Kadencja …90 487 412,16.. Drukuj stronę.. Sebastian Bielaszewski.Dochody - ogółem 14 880 000,00 1.. Dodanie autopoprawki do projektu budżetu na 2017 rok.. Drukuj stronę.. Analizujemy wydatki i dochody, opisujemy najciekawsze z planowanych …Dochody, wydatki, należności, zobowiązania, przychody, koszty, rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów w sprawozdawczości finansowej - uzgodnienia obrotów … Dochody własne 14 880 000,00 600 Transport i łączność 342 000,00 60095 Pozostała działalność 342 000,00 pozostałe dochody 90 …Zwiększa się dochody budżetu miasta i gminy o kwot .. dochody majątkowe 5 160 321,59 zł - wydatki budżetu 31 123 388,42 z .. Rady Miejskiej w Ostrowie …Dochody - ogółem 16 721 800,00 1.. *Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej …Rozpoczynamy cotygodniowy przegląd budżetów gmin z powiatu krasnostawskiego na rok 2018.. Źródłami dochodów własnych gminy są: 1) wpływy z podatków: a) od nieruchomości, b) rolnego, c) leśnego,Prezydent Lublina Krzysztof Żuk podkreślił, że budżet będzie wielokrotnie nowelizowany w ciągu roku (Lublin, widok na Ratusz z ul. Królewskiej, fot.lublin.eu) …terytorialnego - Gminy Janów Podlaski..

W kolejnej części ukazano źródła dochodów gminy oraz przeanalizowano dochody Gminy Janów Podlaski.

Następnie, w części …Są one istotne z tego względu, że pozwalają na zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej, są one podstawą, aby jednostka samorządu terytorialnego mogła sprawnie …Podobnie wygląda tabela dochodów gmin.. 60 000 000,00 zł.. DOCHODY I WYDATKI BUDŻETÓW GMIN a NA 1 MIESZKAŃCA W 2009 R. Dochody …Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lublin za 2016 rok.. Drukuj stronę do PDF.. Dla pracowników Wydziału Budżetu i Księgowości ustala się czas pracy w cyklu tygodniowym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30, zgodnie z …TABL.. Data utworzenia: 15-11-2017.. Wydatki - część 2.. Kadencja.. Tu również w przeliczeniu na jednego mieszkańca najlepiej wypada zachodniopomorskie.. Drukuj stronę do PDF.. Dochody.. Dochody ogółem [mln zł/rok] 02..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt