Przekształć zdania pojedyncze w złożone podrzędnie

Pobierz

O …Kliknij tutaj, aby dostać odpowiedź na pytanie ️ Przekształć zdanie pojedyncze w zdanie złożone podrzędnie - Tu można zobaczyć malarstwo wywodzące się ze sz…Przekształć zdania pojedyncze w zdania złożone z podrzednym podmiotowym: wasze wyniki w nauce nie są mi obojętne cieszą mnie wasze postępy z angielskiego …1.. Przekształć zdania pojedyncze na zdania podrzędnie złożone (możesz dodać informacje poszerzające ich treść).. 1) Metallica w 1999 roku zrobiła swoim fanom dużą niespodziankę .. * Spotkali się w umówionym miejscu.. 2010-04-10 12:37:49Przekształć zdania podrzędnie złożone przydawkowe w zdania pojedyńcze, w których przydawka jest wyrażona imiesłowem przymiotnikowym.. Następnie w utworzonych zdaniach podkreśl …Przekształć pary zdań pojedynczych w zdania złożone podrzędnie okolicznikowe, zgodnie z informacjami podanymi w nawiasach.. Przekształć zdanie pojedyncze w zdanie złożone podrzędnie z podrzędnym przydawkowym: *Z okazji spotkania prezydentów cesarz wydał imponujące przyjęcie.. 2012-09-21 21:59:46 przekształć zdania złożone na zdania …Przekształć zdania złożone podrzędnie w zdania pojedyncze, pamiętając o sensie wypowiedzi.. Wzbiłem się w przestworza niedostępne dotychczas dla ludzi.. a) Akcja "Pana Tadeusza" rozpoczyna się, kiedy Tadeusz powraca do Soplicowa.Przekształć zdania pojedyncze w zdania złożone podrzędnie o tej samej treści..

1.Przekształć zdania pojedyncze w zdania złożone podrzędnie ?

* Z powodu …Przekształć podane zdania pojedyncze w złożone- zamień wyróżnione kursywą wyrazy na zdania podrzędne.. * Przed wyjazdem poszedł zadzwonić do niej.. Tylko kilka satyr Krasickiego nie zawiera sformułowań o charakterze morałów.. W tym celu przeredaguj wyrazy w nawiasie.. Dopisz odpowiednie spójniki lub zaimki …Przekształć zdania pojedyncze w zdania podrzędnie złożone okolicznikowe.. a) Akcja "Pana Tadeusza" rozpoczyna się, kiedy Tadeusz powraca …Przekształć podane zdanie pojedyncze w zdanie podrzędnie złożone przydawkowe.. B)przekształć zdanie pojedyncze w …Przekształć zdania złożone w zdania pojedyncze tak, aby zawierały te same informacje.. Aby uniknąć sztuczności wypowiedzi, możesz dowolnie …1.. 2.Zaprojektowałem …Przekształć podane zdania pojedyncze w złożone,zamieniając wyróżnione kursywą u mnie będą w cudzysłowie wyrazy na zdania podrzędne.Aby uniknąć sztuczności …Przekształć poniższe zdania pojedyncze na zdania złożone podrzędnie tak, aby rozwinąć podkreślone części zdań.. Zdanie podrzędne - odpowiada na pytanie wynikające ze zdania …A)Przekształć zdanie pojedyncze w zdanie złożone podrzędnie Tu można zobaczyć obrządek wywodzący się z pradawnych czasów.. Nazwij podkreślone części zdań …Przekształć zdania złożone podrzędnie w zdania pojedyncze, pamiętając o sensie wypowiedzi..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt