Podsumowanie wyników obserwacji wstępnej w przedszkolu

Pobierz

Zgodnie z wynikami wstępnej diagnozy stwierdzono, iż niektóre dzieci miały trudności z adaptacją ( Wojtek S., Dawid P., Dominik B., Natasza D.. Aktywnie uczestniczyłam w WDN poprzez udział w Szkoleniowej Radzie Pedagogicznej przeprowadzonej przez koleżankę E .We wrześniu grupa liczyła 25 dzieci.. Oddział przedszkolny 0A liczy 25 uczniów, natomiast oddział przedszkolny 0B - 26 uczniów.2.. Polskich Olimpijczyków w Warszawie utworzone zostały dwa oddziały przedszkolne.. Samorządowe Przedszkole Nr 67 w Krakowie.. Rozumienie i poszanowanie przyrody IV.. Ze względu na trudności adaptacyjne jedno dziecko zrezygnowało z uczęszczania do przedszkola.. Edukacja matematyczna, czynności intelektualne V.. 1-potrafi.. Komunikowania się .Podsumowanie wstępnej diagnozy w grupie 3 - latków Rok szkolny 2013/2014 nauczycielka: mgr M. Curyło - Drabek Grupa liczy 25 dzieci (14 chłopców,11 dziewczynek).. W jaki sposób rozmawiać z rodzicami o diagnozie dziecka - podpowiadamy w .Plik obserwacja wstępna.doc na koncie użytkownika justyna1010 • folder Dokumenty • Data dodania: 4 paź 2009 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Podsumowanie wstępnej obserwacji w grupie 3 - latków I semestr rok 2016/2017 nauczycielka: Grupa liczy 25 dzieci (11 chłopców,14 dziewczynek)..

Podsumowanie obserwacji końcowej Grupa II - Filia.

Umiejętności społeczne, współdziałanie w grupie III.. Małgorzata Bucior.. w roku szkolnym 2013/14, w grupie sześciolatków.. ), czynnościami .Obserwacja w portalu Edux.pl .. Podsumowanie obserwacji śródrocznej w grupie dzieci 3, 4- letnich.. W roku szkolnym 2013/14 grupa 6-latkow liczyła 24 dzieci w tym 4 pięciolatków.Po podsumowaniu diagnozy wstępnej udziela się dziecku niezbędnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i prowadzi, w zależności od wyników, pracę wyrównawczo-korygującą w obszarach, w których zaobserwowano trudności, albo rozwija się indywidualne zdolności i szczególne predyspozycje zauważone u dzieci.. Z wynikami obserwacji i diagnozy wstępnej oraz końcowej swoich pociech rodzice zapoznawani są na zebraniach organizowanych w grupach.Wstępna diagnoza przedszkolna jest kluczem do poznania dziecka i kierunkuje działania wpływające na jego rozwój.. Chętnie nawiązują kontakty z nauczycielkami i kolegami.Podsumowanie obserwacji śródrocznej w grupie dzieci 3, 4- letnich Dzieci dobrze zaaklimatyzowały się w grupie, są koleżeńskie , zgodnie bawią się z rówieśnikami,jedynie(PK)obserwuje zabawy dzieci z boku, czasami bawi sie zabawkami manipulacyjnymi.Bierze udział w zajęciach i zabawach organizowanych przez nauczycielkę.Przedszkolaki .Diagnoza i obserwacja obejmowała zakres komunikowania się ,umiejętności społeczne oraz współdziałanie w grupie ,rozumienie i poszanowanie przyrody ,edukację matematyczną oraz czynności intelektualne ,wychowanie przez sztukę ..

3Pobierz: podsumowanie obserwacji wstępnej w przedszkolu 6 latki.pdf.

1 - badana umiejętność jeszcze nie występuje.. Opracowała: mgr Ilona Dwojakowska Cele ankiety : -Poznanie oczekiwań rodziców wobec przedszkola-Zwiększenie udziału rodziców w planowaniu pracy i działalności przedszkola -wytyczenie kierunku zmian dla polepszenia przedszkola.Przedszkole nr 15 w Rybniku - Boguszowicach1.Działania wstępne: przygotowanie dokumentacji innowacji, przekazanie informacji rodzicom, stworzenie tabel porównawczych opisujących poziom umiejętności dzieci w czterech sferach: ruchowa, wzrokowa, słuchowa, w tym językowa, emocjonalna), przeprowadzenie obserwacji dzieci celem ich uzupełnienia i ustalenia priorytetowych kierunków .Sprawozdanie z pracy wychowawczo - dydaktycznej PODSUMOWANIE PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJW PIERWSZYM PÓŁROCZU ROKU SZKOLNEGO 2011/2012W GRUPIE "SŁONECZKA" Grupa "SŁONECZKA" liczy 24 dzieci w tym 15 chłopców i 9 dziewczynek.. 87 567 15 54 - sekretariat *Urszula Rutkowska - dyrektor e-mail: *Beata Kamińska - intendent *Klaudia Buraczewska - pomoc administracyjna/referent e-mail: moim przedszkolu nie ma pomocy nauczyciela, jest tylko woźna oddzialowa w trakcie posiłków, więc nie wyczaruję czasu na przekazanie wszelkich wiadomości o dziecku, zwłaszcza, że rodzice nie widzą potrzeby przychodzenia na konsultacje, bo mozna zawsze mnie poprosić.Plik Podsumowanie wyników obserwacji końcowej K.S.pdf na koncie użytkownika kayadz • folder DOKUMENTY -PRZEDSZKOLE • Data dodania: 11 lut 2010 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb..

Arkusz zbiorczy obserwacji dzieci 5 - letnich.

Zamość3.. Grupa składa się z dzieci, które uczęszczają do przedszkola drugi rok (14 dzieci) oraz dzieci, które do przedszkola przyszły po raz pierwszy (11 dzieci).Analiza wyników diagnozy gotowości szkolnej dziecka.. Umiejętności poznawcze ważne dla .Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 6.00 - 17.00 Adres: Przedszkole Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi 16-400 Suwałki ul. Putry 4b tel.. Rok szkolny 2016/2017.. Odpowiedzialność za diagnozę spoczywa na nauczycielu, tak samo jak poinformowanie rodziców o wypracowanych wnioskach i zalecanych działaniach.. 3. arkusze diagnostyczne - ukazujące poziom rozwoju poznawczego, poziom umiejętności, zachowań w innych sferach rozwojowych 4. zabawy socjotechniczne - pozwalające nauczycielowi poznanie pozycji społecznej danego wychowanka.Przeprowadzanie obserwacji zakończonych diagnozą może odbywać w etapach określonych w harmonogramie działań nauczycieli i dyrektora przedszkola.. Grażyna Ficoń.. Wyniku analizy punktacji diagnozy i obserwacji można stwierdzić, iż w zakresie: 1.. Liczba dzieci: 23. w roku szkolnym 2014/2015, Przedszkole Samorządowe nr 67 w Krakowie..

zbiorczy obserwacji .

dla dzieci 4 - letnich.. Większość dzieci uczęszcza do przedszkola drugi bądź trzeci rok, dla trójki dzieci jest to .zapoznanie rodziców z obszarami pracy wychowawczo - dydaktyczno-opiekuńczymi w przedszkolu.. obserwacje - prowadzone w różnych przejawach aktywności wychowanka podczas jego pobytu w przedszkolu.. W roku szkolnym 2012/2013 w SP nr 323 im.. Podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej.. Prowadziłam dokumentację wychowawcy grupy zgodnie z zasadami obowiązującymi w przedszkolu ( dziennik zajęć, karty obserwacji dzieci, diagnoza dojrzałości dzieci 5 - letnich, zeszyt kontaktów z rodzicami).. Zebranie grupowe po przeprowadzeniu wstępnej obserwacji - diagnozy u 4-6 latków (październik), u dzieci 3 letnich podsumowanie adaptacji wstępnej (grudzień): sprawozdanie dotyczące przeprowadzonej obserwacji rozwoju dzieci, wnioski z .Plik podsumowanie obserwacji wstępnej 6 latka.doc na koncie użytkownika magdenka939 • folder Dokumenty • Data dodania: 14 lis 2011 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.1 RAPORT Z DIAGNOZY GOTOWOŚCI SZKOLNEJ UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH ROK SZKOLNY 2014/2015.. Grupa dzieci 3,4 - letnich, to ciągłe wyzwania, które na co dzień należy pokonywać.. Liczba dzieci badanych: 21.. Praca z tak małymi dziećmi wiąże się z nieustannym naciskiem na kształtowanie samodzielności, uspołecznianiem, a także oddziaływaniem na pozostałe funkcje .W kwietniu zostanie przeprowadzona obserwacja i diagnoza końcowa, która da obraz efektów podjętych działań, a u pięcio, sześciolatków wskaże poziom przygotowania dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole.. Grupa złożona jest w całości z dzieci 6letnich.. Etap 4.Podsumowanie końcowej diagnozy w grupie III- .. letnich.. Opracowując harmonogram, warto wziąć pod uwagę etapy, które nie zawsze następują po sobie cyklicznie, lecz mogą być realizowane jednocześnie.Sprawozdanie z analizy ankiety przeprowadzonej wśród rodziców we wrześniu 2012 roku.. 2 - umiejętność .. W październiku przeprowadziliśmy badanie obserwacji dzieci 3, 4 letnich , których objęłyśmy 18 dzieci..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt