Napisz charakterystykę antygony i kreona

Pobierz

Ma żonę.Kreon był to główny bohater tragedii antycznej Sofoklesa pt "antygona".. Treść.. Tron w Tebach obejmował dwukrotnie - pierwszy raz po śmierci Lajosa, którego uśmiercił Edyp i ponownie - po ustąpieniu Edypa, gdy ów zrozumiał sens przepowiedni.. Została tylko z siostrą, Ismeną.. Król Teb, traci przez swoje postępowanie całą rodzinę.. Nie tłumaczyła się i żądała uszanowania praw boskich.. Kreon po tych tragicznych wypadkach, rozumie, że stracił całe szczęście swojego życia.Pani Antygona, siostra Ismeny oraz zmarłych już bracie Polinejkesa i Eteoklesa, złamała zakaz króla Teb, Kreona, grzebiąc zwłoki swego drugiego brata.. Jest ojcem Hajmona i mężem Eurydyki.. Dwukrotnie obejmował tron w Tebach: raz po zamordowanym szwagrze, Lajosie, drugi raz po abdykacji Edypa.. Jego żoną była Eurydyka, ich syn miał na imię Hajmon.Podczas rozmowy z Kreonem, Antygona była agresywna.. Porównanie Antygony i Kreona.. Antygona jest córką Edypa i Jokasty.. Jego żoną była Eurydyka, ich syn miał na imię Hajmon.Charakterystyka Antygony.. Kreon i Antygona to główni bohaterowie tragedii Sofoklesa pt. "Antygona".. ANTYGONA - córka Kreona, siostra Hajmona i Ismeny; postać aktywna, wierząca (do Ismeny: A ty znieważaj bogów świętą wolę), stawia czynny opór, kocha brata, ma odwagę sprzeniewierzyć się prawu ludzkiemu; dla niej prawo moralne jest bardzo silne; uparta, konsekwentna w działaniu, przekonana o .Kreon jest jedną z głównych postaci dramatu Sofoklesa pt. "Antygona"..

... króla dokonaj oceny Antygony jak oceniasz Antygone Jak wyglądała Antygona jakie cechy posiadała Antygona Język Polski Napisz charakterystykę Antygony oceń postawę Antygony Oceń postępowanie Antygony opisz ...Antygona jest córką Edypa i Jokasy.

Kierowała się uczuciem oraz prawami boskimi, w przeciwieństwie do Kreona, który uważał prawa ludzkie za najważniejsze.. Kreon był władcą Teb, objął władzę po śmierci Eteoklesa.. Postąpiła tak, gdyż wyznawana przez nią religia nakazywała jej pochować obu braci, niezależnie od tego, czy był obrońcom, czy złodziejem.Kreon jest jedną z głównych postaci występujących dramacie Sofoklesa, zatytułowanej "Antygona".Kreon miał zonę o imieniu Eurydyka oraz jedynego syna, imieniem Hajmon.. Chciała udowodnić Kreonowi, że prawa boskie mają dla niej największe znaczenie.Charakterystyka porównawcza Antygony i Kreona.. Kreon mówił, że ona: "Z czynu się chełpi i nadto urąga".. Starał się on być jak najlepszym władcą, chciał być sprawiedliwy i dobry oraz mieć poparcie wśród swoich poddanych.Charakterystyka porównawcza Antygony i Kreona.. Synowie Edypa toczyli wówczas między sobą .Charakterystyka Antygony i Kreona i kto był postacią bardziej tragiczną i dlaczego?. Antygona przyznaje się do popełnionego czynu i nie wstydzi się tego.Podstawowe informacje o bohaterze Kreon jest bohaterem Antygony Sofoklesa.. Ten król Teb objął władzę po śmierci synów Edypa, Eteoklesa i Polinejkesa, którzy zginęli w bratobójczej walce.. Gdy zginął Eteokles, Kreon objął tron królewski w Tebach..

Dbali o swój wizerunek w państwie, albowiem Antygona chciała pochować brata, aby nie zostać uznaną za zdrajczynię rodziny, a Kreon nie zmieniał swoich decyzji, ponieważ oznaczało by to jego słabość.Przydatność 55% Napisz charakterystykę porównawczą dwóch bohaterów "Antygony", którzy mają inne poglądy na temat życia.

Kreon jest władcą Teb i wujem Antygony.. Filmy.. Porównanie Antygony i Kreona.. Kreon i Antygona to główne postaci literackie, które występują w antycznej tragedii Sofoklesa pt. "Antygona".. Czuła się reprezentantką bogów.. Charakterystyka Antygony i Kreona.. Straciła rodziców i obu braci.. Łącza ich więzy krwi.. Jego żoną była Eurydyka, ich syn miał na imię .W tragedii pt. " Antygona" autorstwa Sofoklesa został opisany konflikt dwóch równorzędnych racji: Antygony, która kierując się uczuciami zrobiła wszystko, aby pogrzebać brata, choć ten zdradził ojczyznę i z rozkazu władcy jego ciało miało pozostać bez pochówku, oraz Kreona - bezwzględnego władcy, który kierując się dobrem państwa i racjami rozumu, skazał zdrajcę na .Antygona, jest jego narzeczoną.. Nowy władca Teb, Kreon, wydaje zakaz grzebania zwłok Polinejkesa, bo uważa, że to on sprowadził na Teby wrogie wojska, a więc tym samym stał się zdrajcą ojczyzny.Antygonę cechowała przede wszystkim odwaga.. Była harda, stanowcza i zbuntowana.. Dwukrotnie obejmował tron w Tebach: raz po zamordowanym szwagrze, Lajosie, drugi raz po abdykacji Edypa.. Hajmon, atakuje go w komnacie, w której powiesiła się Antygona, po czym popełnia samobójstwo, żona Kreona również odbiera sobie życie..

Wobec tego samego wydarzenia - zakazu chowania przez Kreona jednego z braci - Antygona i Ismena zachowują się zupełnie inaczej, choć przecież obie kochały brata, jednej i drugiej był on bardzo bliski.Przydatność 55% Napisz charakterystykę porównawczą dwóch bohaterów "Antygony", którzy mają inne poglądy na temat życia.

Wbrew zakazowi władcy decyduje się na pochowanie brata, wiedząc, że czeka ją za to śmierć.. Kreon jest władcą Teb i wujem Antygony.. Analizując książkę pt. "Antygona" Sofoklesa chciałabym porównać dwoje bohaterów tego dramatu: Antygonę - główą bohaterkę utworu ora Kreona - Króla Teb.Streszczenie szczegółowe Prologos.. Straciła rodziców i obu braci.. Została tylko z siostrą, Ismeną.. Była córką Edypa i Jokasty, która wyszła za Lajosa-ojca Edypa.. Ma żonę.• Antygona • Sofokles - biografia, twórczość • Antygona - streszczenie • Antygona - opracowanie • Mit rodu Labdakidów • Konflikt tragiczny w "Antygonie" - problem władzy • Charakterystyka Antygony • Charakterystyka Kreona • Antygona i Ismena - charakterystyka porównawcza • Antygona - pozostali bohaterowiePodstawowe informacje o bohaterze.. Kreon po śmierci Edypa, Eteoklesa i Polinejkesa, jako brat żony Edypa, Jokasty, został władcą Teb.Kto miał rację - Kreon czy Antygona?. Pragną sprawować swoje rządy jak najlepiej, pragnął być sprawiedliwym oraz dobrym władcą, cieszącym się poparciem wśród poddanych w państwie.Kreon i Antygona posiadali wspólne cechy np.: obydwoje byli uparci przy swoich postanowieniach, trwali w nich do końca.. Kreon jest bohaterem Antygony Sofoklesa..

Jest siostrą Ismeny oraz tragicznie zmarłych Polinejkesie i Eteoklu.Jest młodą dziewczyną narzeczoną Hajmona.Antygona jest pełna dumy rodowej, porywcza i łatwo wybuchająca, zdecydowana i energiczna, jest zuchwała i odważna Kreon był władcą despotycznym i ślepo zapatrzonym w siebie.Zobacz 1 odpowiedź na pytanie: napisz charakterystykę porównawczą Antygony i Kreona...20 linijekDwie córki Edypa, Antygona i Ismena, są zestawione ze sobą w dramacie na zasadzie kontrastu.

Antygona jest córką Edypa i Jokasty.. Nowy władca Teb, Kreon, wydaje zakaz grzebania zwłok Polinejkesa, bo uważa, że to on sprowadził na Teby wrogie wojska, a więc tym samym stał się zdrajcą ojczyzny.Kreon jest jedną z głównych postaci dramatu Sofoklesa pt. "Antygona".. Antygona była osobą młodą.Kreon jest bohaterem Antygony Sofoklesa.. Analizując książkę pt. "Antygona" Sofoklesa chciałabym porównać dwoje bohaterów tego dramatu: Antygonę - główą bohaterkę utworu ora Kreona - Króla Teb.. Antygona wyznaje swej siostrze, Ismenie, zamiar pogrzebania zwłok brata Polinika.W bratobójczej walce polegli obaj bracia: Polinik i Eteokles, ale obecny władca Teb, Kreon, wydał rozkaz, aby nikt nie ważył się grzebać tego, którego uznał za zdrajcę.Antygona namawia siostrę, aby wraz z nią spełniła święty obowiązek.Charakterystyka Antygony .. Dziewczyna jest przekonana o swojej racji i wyższości nad Kreonem, którego uważa za głupca.. Dwukrotnie obejmował tron w Tebach: raz po zamordowanym szwagrze, Lajosie, drugi raz po abdykacji Edypa.. Antygona miała troje rodzeństwa: Ismenę, Eteoklesa i Polinika.. Kreon i Antygona to główni bohaterowie tragedii Sofoklesa pt. "Antygona".. antygona pochodziła z rodu łabdakidów.. Kreon po śmierci Eteoklesa został władcą Teb.. Nowy władca Teb, Kreon, wydaje zakaz grzebania zwłok Polinejkesa, bo uważa, że to on sprowadził na Teby wrogie wojska, a więc tym samym stał się zdrajcą ojczyzny.Charakterystyka Kreona, Sofokles - Antygona - streszczenie, opracowanie.. Łącza ich więzy krwi.. Kreon to również, prócz Antygony, czołowa postać dramatu Sofoklesa.. Jej narzeczonym był Hajmon, a krewnym jego ojciec Kreon..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt