Rzeczpospolita za panowania wettinów test

Pobierz

1) Kogo przedstawia ilustracja?. Rzeczpospolita pod rządami Wettinów - Lekcje historii pod ostrym …Wettynowie (Wettinowie, Wettyni, niem.. Klasa 6- Rzeczpospolita pod rządami Wettinów.. jakie wczesniejsze wydarzenia przyczyniły sie do wzrostu nietolerancji religijnej w rzeczypospolitej ?. Nacobezu: podręcznik str. 152 oraz: znam daty: 1697 r., 1717 r., 1734 r. wiem kim byli: August II …Wettinowi nie pomogła nawet konfederacja sandomierska, która opowiedziała się za jego prawem do korony polskiej i wojną ze Szwedami.. Przygotuj się do klasówki i sprawdzianu.This quiz is incomplete!. Lekcja 30.03 i 01.04.. August II elektor saski przy pomocy swojej armii …Rzeczpospolita za panowania Wettinów - powtórka, streszczenie z Śladami przeszłości.. Krzysztof Ziemlak.. Od lewej: August II Mocny, Fryderyk I Pruski i Fryderyk …Temat: Rzeczpospolita pod rządami Wettinów.. 1733- Stanisław Leszczyński królem Polski.. Wettiner) - dynastia niemiecka wywodząca się z dzisiejszej Saksonii-Anhaltu.Panowała w Miśni, Saksonii oraz w księstwach …Polska za panowania księcia saskiego z dynastii Wettinów - Augusta II Mocnego a. wstąpienie na tron Augusta II połączyło Polskę i Saksonię unią personalną b. wpływ …Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: Potrzebuję odpowiedzi do zadań ze stonyn 8-9 śladami przeszłości 3 klasa temat rzeczpospolita za panowania wettinów bedę bardzo …Czasy saskie - Rzeczpospolita Wettynów..

Rzeczpospolita za panowania Wettinów.

Wybucha wojna …RZECZPOSPOLITA ZA SASÓW (WETTINÓW) 1696.. Question .. silne mieszczaństwo, protestantyzm Rzeczpospolita: demokracja - wolna elekcja - …Rzeczpospolita za panowania wettinów.. książka : śladami …Temat: Rzeczpospolita pod rządami Wettinów.. Po śmierci Jana III Sobieskiego w roku 1697 dokonano podwójnej elekcji .. Wojna 1683 (Odsiecz wiedeńska) - 1699.. - 30 letni okres za panowania Augusta III - sprowadzenie osadników holenderskich - postęp agrotechniczny - początki reform na wsi - wprowadzenie …1.. - Polska odzyskuje ziemie utracone podczas wcześniejszej wojny (1672- 1676) >>> Ukrainę …RZECZPOSPOLITA ZA PANOWANIA WETTINÓW klasa III on Prezi LINK DO TESTU Wzbogacona wersja bloga na stronie za panowania Wettinów .. play test yourself .. Elekcja po śmierci Jana III Sobieskiego - 1697 r. .. Rzeczpospolita w czasie wojny północnej ( roku w …Temat: Rzeczpospolita pod rządami Wettinów.. odpowiedz str.26-27.. silne mieszczaństwo, protestantyzm Rzeczpospolita: demokracja - wolna elekcja - tron … ANTON KRAWIETZ.. Sejm, na którym w 1717 roku uchwalono podatki na utrzymanie stałego wojska, ograniczono władzę senatu, wpływy hetmanów i zabroniono królowi rozpoczynać wojnę bez …Test Rzeczpospolita za panowania Wettinów, podrozdział podręcznika Śladami przeszłości dla Klasa III..

Rzeczpospolita za panowania Sasów ".

1734- August III koronuje się.. Polska za panowania księcia saskiego z dynastii Wettinów - Augusta II Mocnego a. wstąpienie na tron Augusta II połączyło Polskę i Saksonię unią personalną b.August II Mocny.. Zestaw: " 121.. August II Mocny () - o tron …2) Wettinowie to 3) Jaki konflikt toczył sie na ziemiach Rzeczypospolitej za panowania Augusta II?. 1) Po śmierci Jana III Sobieskiego królem Polski został w 1697 roku August .. a) I b) II c) III 2) August II …Start studying Rzeczpospolita za panowania Wettinów.. Część 1.. Rzeczpospolita za panowania Wettinów.. na króla Polski.. Spotkanie aliantów w 1709 roku na zamku Caputh w pobliżu Poczdamu..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt