Test predyspozycji językowych 2021

Pobierz

II termin: do 8 lipca 2021. od 6 sierpnia 2021do 10 sierpnia 2021Zmiany w harmonogramie rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 nie wpłynęły na zmianę terminu TESTU PREDYSPOZYCJI JĘZYKOWYCH do 7 klas dwujęzycznych ️ TEST ODBĘDZIE SIĘ 5 CZERWCA ️ ️Zakres materiału na sprawdzian kompetencji językowych 2021 - X Liceum OgólnokształcąceSPRAWDZIAN KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH.. II termin: do 8 lipca 2021. od 6 sierpnia 2021do 10 sierpnia 2021.. Lista kandydatów z podziałem na sale Zobacz.do klasy dwujĘzycznej naleŻy skŁadaĆ od 26 kwietnia 2021 roku do 14 maja 2021 roku.. dla uczniów zainteresowanych nauką.. w klasach siódmych dwujęzycznych w roku szkolnym 2021/2022TEST KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH .. 6 sierpnia 2021. godz. 12.00.. Poniżej przedstawiamy wyniki sprawdzianu kompetencji językowych: Osoby, które zaliczyły test do klas pre-IB powinny uzyskać wynik powyżej 70 %, natomiast do pozostałych klas wynik powyżej 50 %.. 1.PRZYKŁADOWY TEST PREDYSPOZYCJI JĘZYKOWYCH Czas: 60 minut 50 pkt Zadanie I (5 pkt) Do każdego z wyrazów dobierz jeden (z czterech podanych), który najlepiej oddaje jego znaczenie (synonim).. w Szkole Podstawowej nr 365 im.. Prosimy o logowanie się do systemu i dostarczanie wygenerowanych wniosków do szkoły pierwszego .Obowiązkowy test kompetencji językowych dla wszystkich kandydatów do klas dwujęzycznych odbędzie się w budynku szkoły 8 czerwca 2021 r. o godzinie 14.00..

przeprowadzony będzie sprawdzian predyspozycji językowych.

Łącznie ze sprawdzianu kandydat możeDodatkowy termin sprawdzianu predyspozycji językowych dla osób które z przyczyn losowych nie mogły przystąpić do sprawdzianu w głównym terminie: 1 lipca 2021.. Test predyspozycji językowych odbędzie się w formie on-line (teamsy): a) 8 czerwca 2021r., godz. 16:00 - termin podstawowy; b) 11 czerwca 2021r., godz. 16:00 - termin uzupełniający.. Sprawdzian predyspozycji językowych do klasy dwujęzycznej Sprawdzian predyspozycji językowych odbędzie się dnia 8 czerwca 2021r.. Na test .Zgłoszenie na sprawdzian kompetencji językowych do klas dwujęzycznych Opublikowano: 2021-03-04 07:02, Numer artykułu: 37361 , Autor: A.Bąkowska.. Aktualności Bez kategorii Wyróżnione.. !Terminy i forma przeprowadzenia testu predyspozycji językowych 1. o godz. 9.00 w sali 109, w budynku VIII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im.. 25.06, piątek .Sprawdzian kompetencji językowych - maksymalnie 20 pkt ­ o klas dwujęzycznych obowiązuje sprawdzian kompetencji językowychD z języka angielskiego, który odbędzie się 8 czerwca 2021 r. o godz. 14.00 ­ la kandydatów, któryD z przyczyn udokumentowanych, niezależnych od siebie §3 Warunki przystąpienia do testu predyspozycji językowych w formie on-lineTest predyspozycji językowych - ważne informacje dla kandydatów!.

Przeprowadzenie sprawdzianów kompetencji językowych.

Między 17 a 31 maja należy wypełnić i złożyć wniosek w systemie rekrutacji.test predyspozycji językowych - SZÓSTA KLASA Trwa rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 Informujemy, że obecnie przyjmujemy zapisy do grupy A-1.. WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO KLASY DWUJĘZYCZNEJ NA ROK SZKOLNY 2021/2022W 2021 r. sprawdziany kompetencji językowych odbędą się między 1 a 14 czerwca.. Przykładowy sprawdzian kompetencji językowych dla kandydatów do klasy dwujęzycznej z językiem francuskim.. O tym, którego dnia dokładnie odbędzie się sprawdzian kompetencji językowych w interesującej cię szkole, decyduje dyrektor placówki.. Wejście uczniów na teren szkoły będzie możliwe od godz.9.30 (proszę nie grupować się przy wejściu, należy zachować bezpieczne odległości).na sprawdzian kompetencji językowych 8 czerwca 2021 godz. 10.00.. 1 lipca 2021. godz. 12.00.. Informujemy, że sprawdzian kompetencji językowych dla kandydatów do naszej szkoły odbędzie się w dniu 08.06.2021 r. stacjonarnie.. Na sprawdzian kompetencji językowych należy przybyć o godzinie 9.50 z ważnym dokumentem tożsamości (ze zdjęciem) i własnymi przyborami do pisania.Warunkiem przystąpienia do sprawdzianu kompetencji językowych, do klasy Pre-IB, który odbędzie się ONLINE w dniu 8 czerwca (wtorek) o godz.12.00, jest przeslanie na adres w terminie od 17 maja do 31 maja 2021 r. do godz.15.00 zgłoszenia do testu, którego formularz dostępny jest TUTAJ.II termin..

sprawdzian predyspozycji jĘzykowych zostanie przeprowadzony w terminie od 17 do 28 maja 2021 roku.

Wojciecha Zawadzkiego.. Test sprawdza podstawowe umiejętności językowe (jednak jest obowiązkowy dla uczniów ubiegających się o przyjęcie do tej klasy) Zapraszamy wszystkich chętnych!- sprawdzianu kompetencji językowych do oddziałów dwujęzycznych, .. rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00 w postępowaniu rekrutacyjnym albo do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00 w postępowaniu uzupełniającym, wskazując na przyczynę niedotrzymania .Wyniki sprawdzianu kompetencji językowych.. Ogłoszenie wyników sprawdzianu predyspozycji językowych w dodatkowym terminie: 5 lipca 2021 godz. 10.00.Sprawdzian predyspozycji językowych dla kandydatów do klasy dwujęzycznej z obecnych klas szóstych odbędzie się 28 maja 2021 roku.. Sprawdź w regulaminie, czy nie jesteś zwolniony ze sprawdzianu!. ( piątek) o godzinie 10.00 w sali 24.. Zwolnieni z przystąpienia do sprawdzianu kompetencji językowych będą: uczniowie klasy 8 dwujęzycznej Szkoły Podstawowej nr 35,Dnia 10 czerwca 2021 r. (czwartek) godzina 9.00 .. do klasy ekonomicznej - dwujęzycznej .. Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach przy ulicy 3 Maja 42. odbędzie się 07 czerwca o godz. 12.00 w szkole z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (obowiazkowe maseczki).. Wykorzystując podane słówka łacińskie i ich polskie znaczenie oraz istniejące formy podane w tabelce, uzupełnij te brakujące..

Przeprowadzenie sprawdzianów predyspozycji językowych (klasy wstępne)* od 1 czerwca 2021do 14 czerwca 2021.

Ze względów organizacyjnych prosimy uczniów: których nazwiska rozpoczynają się od litery A do M o przybycie do szkoły na egzamin od strony podwórka o godzinie 15.15,29 lipca 2021 r. (godz. 13:00) Złożenie deklaracji przystąpienia do testu predyspozycji językowych w sekretariacie szkoły (osobiście lub drogą mailową) 30 lipca 2021 r. (godz. 10:00) SPRAWDZIAN PREDYSPOZYCJI JĘZYKOWYCH: 2 sierpnia 2021 r. (godz. 10:00) Ogłoszenie wyników sprawdzianu predyspozycji językowych: 3 sierpnia 2021 r. (od .sprawdzian kompetencji językowych (II termin): 25 czerwca 2021, godz. 13:00 (dotyczy kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od siebie nie mogli przystąpić do sprawdzianu w pierwszym terminie a złożyli odpowiednie podanie do 31 maja) ogłoszenie wyników sprawdzianu kompetencji językowych (II termin): 9 lipca 2021Sprawdzian kompetencji językowych w rekrutacji uzupełniającej dla kandydatów do klasy dwujęzycznej (1g) się w dniu 06 sierpnia 2021r.. Procedury postępowania uczniów przystępujących do testu kompetencji językowych w II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im.. Cze 7 2021.. Zakreśl prawidłową odpowiedź 1. konwencja a) umowa b) spotkanie c) krytyka d) zbiór 2. wytwornySprawdzian predyspozycji językowych - rekrutacja do klas VII dwujęzycznych na rok szkolny 2021/2022 - 5.05.2021 r. Za organizacje sprawdzianu odpowiada Komisja Rekrutacyjna.. ursus - niedźwiedź, deterrere - odstraszać, gallus - kogut, manere - pozostać, vicinus - sąsiad, volare - latać Lp.PRZYKŁADOWY TEST DO KLASY DWUJĘZYCZNEJ Sprawdzian predyspozycji językowych składać się będzie z dwóch części: 1) Testu określającego predyspozycje językowe 2) Testu sprawdzającego stopień znajomości języka angielskiego Sprawdzian odbywa się w formie pisemnej i trwa 60 minut.. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Rybniku 8 czerwca 2021 godz. 14.00 1..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt