Przeczytaj opis strategii następnie przeczytaj tekst dopasuj zdania a-e do luk 1 3

Pobierz

Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Przeczytaj opis strategii (.).. lekcja 2 Popatrz na tabelki na stronie 54.E.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Odpowiedzi zapisz w zeszycie.. Pozdrawiam p. Ania .. Zadanie 2.. Wpisz rozwiązania do tabeli.. Uzupełnij litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Zadanie: 1 2 3.. Uwaga!. W zdaniach pod notatką wybierz poprawną odpowiedź (a-c) do każdej z luk (1-4).. W zadaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. (0-4) Usłyszysz dwukrotnie cztery wypowiedzi związane z lustrami.. Za poprawną odpowiedź dam naj!. Zadanie 9.. Uzupełnij litery w lukach, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. 2 Uzupełnij tekst odpowiednimi wyrazami z zadania 1.Most girls do.. (0-3) Usłyszysz dwukrotnie wypowiedź przewodnika.. (4 pkt) Przeczytaj tekst,a następnie każdemu akapitowi (10.1.--10.4.). Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. C He was so sad.. long coats Zadanie 3.. Zaznacz X, które zdania są zgodne z treścią tekstu (R), a które nie (F) 1.1.. Odpowiedzi zapisz w zeszycie.. 6 Luckily, I've .Posłuchaj lub przeczytaj tekst jeszcze raz i dopasuj opisy 1-5 z zadania 3 do paragrafów A-E w tekście..

Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.

Następnie (.). - Zadanie 1: ViSiON 1.. Uwaga:jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Polecenia do lekcji.. Do każdego zdania dopasuj właściwy tekst.. > On wstaje o 3.Strona 8 z 10 GA-P1 Zadanie 9.Przeczytaj tekst, z którego usunięto trzy zdania.. Jedną nazwę kataklizmu podano dodatkowo i nie pasuje ona do żadnego opisu.. Uwaga!. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Question from @Wiktoriakierszk - Szkoła podstawowa - Język angielskiPrzeczytaj uważnie teksty, a następnie dokończ zdania, wybierając odpowiednio słowo z nawiasu.. Wybierz poprawne uzupełnienie luk 12.1.-12.4.1 Dopasuj do siebie fragmenty zdań i zapisz je w zeszycie.. Tekst jest obniżony o 3 punkty.. 2 Zadanie.. Wybierz jedną z liter: A, B albo C. Histaa ; ( ( Pomożecie?. Napisz czy są one prawdziwe, czy fałszywe oraz przepisz fragment tekstu, który o tym mówi.. Zrobię dla cię, co zechcesz, byś była szczęśliwa.. pokaż więcej.Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Rozwiązanie zadania 1 z książki ViSiON 1.. Reforma 2019 opracowane przez nauczycieli serwisu Odrabiamy.pl.Przeczytaj tekst, a następnie dopasuj zdania A-G do luk 1-6 tak, aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. (…) Kiedy Władysław, król polski, zajmował się nabożeństwem i słuchaniem Mszy świętej, wojsko tymczasem królewskie, za sprawą Zyndrama z Maszkowic, miecznika krakowskiego, a litewski pod wodzą wielkiego księcia .ZADANIE 3 Do każdego tekstu (1-4) dopasuj odpowiednie zdanie (A-E)..

Przeczytaj tekst, z którego usunięto trzy zdania.

Jedno zdanie podane zostało dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. uzupełnianie luk w tekście.. Zapisz w zeszycie pytania (1-5) i spróbuj odpowiedzieć na nie posługując się informacjami zawartymi w tekście.A.. Przeczytaj tekst poniżej i do luk 1 - 6 dopasuj brakujące zdania A - G. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej z luk.Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania do każdej luki (1-4) dopasuj zdanie (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Wpisz w każdą lukę (13.1 - 13.4) literę którą oznaczono brakujące zdanie.. Uwaga: dwa zdania zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.język angielski -.. W każdą kratkę wpisz odpowiednią literę.. Reforma 2019 - strona 58. na poziomie podstawowym.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Zakreśl literę P albo F. 3.1.. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. Znajdź w tekście opisy miejsc i rzeczy ze zdjęć.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Następnie dopasuj nazwy kataklizmów (A-F) do opisów (1-5).. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej wypowiedzi.. Uwaga!. (0-3) Przeczytaj tekst, z którego usunięto trzy zdania..

Przeczytaj notatkę odnoszącą się do tekstu, który .

Ziemia przestawała dawać wysokie ., żywność .. , a biedni obywatele zaczęli .. .3 3 Zadanie 6 (5 punktów / _____ ) Przeczytaj tekst, a następnie dopasuj zdania A-G do luk 1-6, tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Zadanie 2.. Proszę o szybką odpowiedź.. Do każdej wypowiedzi (2.1.-2.4.). Znajomość środków językowych Uzupełnianie luk (opis zdjęcia) Zadanie 2.. Uwaga: dwa zdania zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.Bezpłatna usługa Google szybko przetłumaczy słowa, zwroty i strony internetowe z polskiego na ponad 100 innych języków i odwrotnie.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Dobierz brakujące zdania (A-E) tak, aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. dopasuj odpowiadające jej zdanie (A-E).Reading 1 Posłuchaj nagrania i przeczytaj tekst o wycieczce Alex do Paryża.. Zdecyduj, które ze zdań 3.1.-3.3. są zgodne z treścią nagrania (P - Prawda), a które nie (F - Fałsz).. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnego tekstu.Przeczytaj uważnie tekst w podręczniku, a następnie uzupełnij zdania.. Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Przeczytaj tekst, a następnie dopasuj zdania A-G do luk 1-6, tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst..

1 Zadanie.. Jeszcze raz spójrz na tekst, przeczytaj zdania w zadaniu 4.

Wpisz w luki 11.1-11.3 litery, którymi oznaczono brakujące zdania A-D, tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. 3.3.Przeczytaj poniższy tekst.. Odpowiedzi zapisz w zeszycie przedmiotowym.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. Przeczytaj opis strategii.. Dopasuj do każdej luki (8.1.-8.4.). Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.zawartych w nagraniu dopasuj do każdej wypowiedzi 3.1.-3.3. odpowiadające jej zdanie A-D.. (0-4) Przeczytaj tekst.. E.Uwaga..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt