Ocena pracy nauczyciela 2020 rozporządzenie

Pobierz

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska …z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, w tym nauczycieli zajmujących …ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, szczegółowego zakresu informacji zawartych …Praca nauczyciela, z wyjątkiem pracy nauczyciela stażysty, podlega ocenie.. Przepisy zaczną obowiązywać 1 …Nowe rozporządzenie w sprawie dokonywania oceny pracy nauczyciela Opisano zmiany w rozporządzeniu w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu …z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, szczegółowego zakresu …oceny pracy nauczyciela dyplomowanego, który w dniu 1 września 2018 r. legitymuje się co najmniej trzyletnim okresem pracy w szkole od dnia uzyskania stopnia …Tekst jednolity Rozporządzenia MEN z dnia 26 lipca 2018r.. Od 1 stycznia 2019 r. nauczyciel będzie oceniany wyłącznie …3 stycznia 2019 r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej dotyczącego oceniania nauczycieli..

Minister Edukacji Narodowej podpisała rozporządzenie dotyczące oceny pracy nauczycieli.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt