Proces pielęgnowania pacjenta po operacji kardiochirurgicznej

Pobierz

Zmiana pieluchomajtek, bielizny osobistej i pościelowej w razie potrzeb.Diagnoza pielęgniarska: Ryzyko rozwoju zapalenia otrzewnej w wyniku urazu wielonarządowego jamy brzusznej.. Nie zalecamy wtedy odwiedzin ze względu na reżim sanitarny.. Bywają też przypadki, że w czasie takiej psychozy po zabiegu chorzy zaczynają .Opieka pielęgniarska nad chorym w bezpośrednim okresie po zabiegu operacyjnym powinna się koncentrować na kilku ważnych elementach: ( według schematu PPP) 1.Kontrola stanu świadomości chorego.. Przygotowanie chorego do operacji polega na ustaleniu pełnego rozpoznania stanowiącego podstawę ewentualnego leczenia operacyjnego niezbędna jest rzeczowa i wnikliwa rozmowa z chorymPowikłania (komplikacje) po zabiegach kardiologicznych są coraz rzadziej spotykane, mimo że operuje się nawet pacjentów w złym stanie i z wieloma obciążeniami (np. w zaawansowanym wieku, z niewydolnością nerek).. •podawanie leków przeciwbólowych •podawanie lekówprzeciwzakrzepowych.. 2.Monitorowanie podstawowych funkcji życiowych chorego.. Słowa kluczowe: ablacja prądem o częstotliwości radiowej RF, arytmia, kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna (KRK), krioablacja Wszystko dzięki postępowi w kardiochirurgii, który dotyczy nie tylko technik operacyjnych (coraz mniej inwazyjnych), lecz także oddziałów pooperacyjnych, na których .Pielęgnacja i opieka nad pacjentem po operacji kardiochirurgicznej CABG i wszczepieniu biologicznej zastawki aortalnej.Opis przypadku..

Bywają osoby silne, które po operacji wpadają w stan depresyjny.

Możesz stopniowo zacząć noszenie przedmiotów ( np. siatka z zakupami) od 1 kg w każdej ręce.Po zabiegu operacyjnym pielęgniarkama za zadanie nie tylko wnikliwe obserwowanie chorego, ale także.. POSTĘPOWANIE Z CHORYM PO OPERACJI KARDIOCHIRURGICZNEJ Każdy chory po zabiegu kardiochirurgicznym trafia na oddział pooperacyjny, gdzie przebywa różnie długo — z reguły 1-2 doby.. Prowadzenie stałej obserwacji pacjenta pod kątem występowania wzmożonej obrony mięśniowej i .dobie po operacji: monitorowanie natężenia bólu i udział w terapii przeciwbólowej, aktywny udział w terapii zaburzeń wodno-elektrolitowych, zapewnienie optymalnej wentylacji płuc, wdrożenie działańpacjenta.. Zaangażowanie rodziny w pomoc przy porannej toalecie (dostarczenie kosmetyków, uporządkowanie stolika).. Możliwość wystąpienia zaburzeń parametrów stanu ogólnego, 2.. Dobrze zaplanowana, prawidłowo przeprowadzona rehabilitacja kardiologiczna wydaje się być niezbędnym elementem postępowania leczniczego arytmii u osób po ablacji..

2 • Informacje zawarte poni ej dotycz ogólnych zasad post powania po operacji kardiochirurgicznej.

W procesie zdrowienia kluczową rolę odgrywają m.in. sposób odżywiania chorego oraz aktywność fizyczna po operacji, jak i przed nią.Praktyka pielęgniarska w pielęgniarstwie operacyjnym jest procesem całkowicie odrębnym od działań pielęgniarskich w innych dziedzinach: jest to zespół wzajemnie uzupełniających się działań podejmowanych przed, w trakcie i po zabiegu operacyjnym/inwazyjnym badaniu diagnostycznym przez dwie pielęgniarki/położne operacyjne; instrumentującą i pomagającą.. U pacjentki nie występuje kaszel.. •wykonanie badańlaboratoryjnych krwi.. Po konsultacji kardiochirurgicznej chorego zakwalifikowano do operacyjnego leczenia wady serca.. Opieka pielęgniarska nad pacjentem po zabiegu kardiochirurgicznym Diagnoza pielęgniarskaPRZEWODNIK DLA PACJENTÓW PO OPERACJACH KARDIOCHIRURGICZNYCH .. Wyoming Valley Health Care System.. Urszula Ludwiczak, Białystok.. Celem pracy było rozpoznanie problemów zwi ązanych z piel ę-gnacją pacjentów po interwencyjnych zabiegach kardiologicznych.. Jednym ze sposobów leczenia jest operacja.. Tor oddychania regularny, wydychane powietrze bezzapachowe.. Wykonywanie higieny ciała chorego lub pomoc w jej wykonaniu.. Nale y jednak pami ta i konieczna jest indywidualizacja ..

Problemy pielęgnacyjne u pacjenta poOddech pacjentki prawidłowy, częstość oddechów to 17/min.

Pacjentka jest w pełni świadoma.Plik proces endoproteza stawu biodrowego.odt na koncie użytkownika sabhan81 • folder -procesy pielęgnacyjne- • Data dodania: 4 sty 2013- orientacji co do w³asnej osoby i najbli¿szego otoczenia, - orientacji w jego w³asnych mo¿liwoœciach, - stosunku pacjenta do w³asnego cia³a i aktualnej sytuacji ¿yciowej, - sposobu reagowania w okreœlonej sytuacji zdrowotnej, - osobowoœci pacjenta (aspiracje, d¹¿enia, egocentryzm, altruizm), - potrzeb duchowych.pielęgnacyjne pojawiające się u pacjenta przed i po resekcji pęcherzyka żółciowego i umiejętnie je rozwiązać.. W nieznacznym stopniu zwiększaj zakres wykonywanych przez siebie drobnych zajęć domowych.. Najczęstszą przyczyną problemów z drogami żółciowymi jest kamica żółciowa, która powoduje ich przewlekłe zapalenie.. wykonanie stałych zleceńlekarskich, takich jak: •stosowanie antybiotykoterapii.. 3) Układ nerwowy.. Diagnostyka i opieka nad chorą ze złamaniem szyjki kości udowej oraz rozpoznaną alkoholową marskościąpacjentów po zabiegu ablacji.. •prawidłowenawodnienie płynami dożylnymi.Okres po zabiegu to czas, w którym obserwuje się i monitoruje podstawo-we parametry życiowe, sprawdza i ocenia stan funkcjonowania poszczególnych narządów..

Zapoznanie się z historią pacjenta ( niegojące się rany, zakażenia, blizny) 4.Pacjent po operacji kardiochirurgicznej.

Nie występują duszności u pacjentki, tylko kiedyś występowały przy wysiłku.. Turnus rehabilitacyjny trwa około 28 dni.. Interwencje pielęgniarskie: 1.. Dyskomfort związany z bólem rany pooperacyjnej, 3.11.. Monitorowanie pacjenta przyrządowe oraz bezprzyrządowe w zakresie układu krążenia, oddychania i układu nerwowego.. Niezbędne warunki wypisu chore-go z tego oddziału to: własny wydolny oddech, stabilnośćProces pielęgnowania pacjenta po zabiegu kardiochirurgicznym Problemy pielęgnacyjne: 6 Pacjent zaintubowany, Niebezpieczeństwo wystąpienia powikłań ze strony układu oddechowego, Niebezpieczeństwo zakażenia rany wokół drenów, .Proce pielęgnowania pacjenta po zabiegu kardiochirurgicznym notatki.. Pacjent powinien być przyjęty na oddział, na którym personel pielęgniarski maB.U25 realizuje proces pielęgnowania pacjenta w przebiegu leczenia kardiochirurgicznego Kompetencje społeczne: B.K1.. Dokładne oczyszczenie pomieszczenia w którym pacjent będzie miał zmieniany opatrunek, jeśli odbywa się to na sali chorego zabranie ze sobą czystej serwety lub podkładu.. Materiał i metody.Procesy Pielęgnacyjne(2) • pliki użytkownika sysl przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • REHABILITACJA I PELĘGNOWANIE PACJENTÓW Z SM.pdf, Problemy pielęgnacyjne w opiece nad chorym z całodobowym żywieniem pozajelitowym.pdfrehabilitacji po zabiegu kardiochirurgicznym najczę-ściej odbywa się w szpitalu uzdrowiskowym.. Ciśnienie tętnicze.. Tętno.. ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo własne i osób znajdujących się pod jego opieką.. .POSTĘPOWANIE Z PACJENTEM PO ZABIEGU Zleć doustne leki przeciwbólowe.. W kolejnych dobach Pacjent zostaje przewieziony na oddział zachowawczy- wtedy odwiedziny możliwe są każdego dnia (od godziny 14.00).Powrót do zdrowia po operacji wymaga czasu, a nierzadko także wsparcia wielospecjalistycznego zespołu medycznego: lekarza, pielęgniarki, fizjoterapeuty, dietetyka czy psychologa.. opublikowano: 19-09-2007, 00:00 .. "Nigdy nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak chory tak naprawdę zareaguje na zabieg.. Umycie higieniczne rąk przed przystąpieniem do czynności instrumentalnych.. ponosi odpowiedzialność za udział w podejmowaniu decyzji zawodowych B.K5.. W tym okresie pacjent jest pod opieką lekarza, pielęgniarki, fizjo-terapeuty, psychologa i dietetyka.. Aby zapobiec rzadkiemu powikłaniu, jakim jest obrzęk płuca po jego rozprężeniu, nie usuwaj więcej niż 2 litry płynu z opłucnej na dobę (np. 1 litr w ciągu dnia i 1 litr w ciągu nocy).. Drożność dróg oddechowych prawidłowa.. Pacjent chirurgiczny wymaga szczególnej opieki pielęgniarskiej przed, w trakcie i po zabiegu.1.. Program rehabi-- Bezpośrednio po operacji pacjent przebywa na oddziale pooperacyjnym planowo przez 2-3 doby.. lęgniarski w systemie jedna pielęgniarka na 2 pacjentów..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt