Skały i surowce mineralne w polsce

Pobierz

GŁÓWNE RODZAJE SKAŁ I SUROWCE MINERALNE POLSKI Ze względu na sposób powstania, skały dzielą się na trzy podstawowe grupy: magmowe, osadowe i przeobrażone, czyli metamorficzne.. Są to: surowce energetyczne, surowce chemiczne wraz z solankami jodowo - bromowymi, rudy metali nieżelaznych, surowce skalne, wody lecznicze, termalne i solanki.Surowce mineralne w Polsce.. Obejmują one skały magmowe i część skał przeobrażonych.Surowce mineralne Polski Ziemia zbudowana jest z różnego rodzaju skał, a skała, jak wiadomo, to naturalny zespół minerałów.. Jeżeli magma zawierała niewielkie ilości krzemionki, wtedy nie wystarczyło jej na powstanie kwarcu, i wykrystalizowały się skały zasadowe.Czas: 60 minut (w tym 15 min.. Wśród głównych form złóż mineralnych wyróżniamy: Słupy/diapiry/wysady - pionowe złoże powstałe w wyniku nacisku i osiadania sąsiednich warstw skalnych, wypychających złoże ku górze .Temat: Skały i minerały w Polsce.. Można spotkać również określenie - skały krystaliczne.. Surowce tworzą się w zróżnicowanych warunkach, co powoduje też różny sposób ich osadzania w skałach.. Wymieniam surowce mineralne występujące w Polsce.Budowa geologiczna Polski i surowce mineralne - geografia Współczesna rzeźba obszaru Polski oraz charakter skał podłoża (jak również występujące w Polsce surowce mineralne) wynikają z długiej i skomplikowanej historii geologicznej.Polska to kraj zasobny w surowce mineralne, rozmieszczenie i ilość złóż surowcowych jest jednak zróżnicowana..

Wymieniam skały występujące w Polsce.

Wskazuję miejsca występowania tych skał w Polsce.. Wystepowanie naturalnych bogactw jest zwiazane z przeszloscia geologiczna i zjawiskami, jakie zachodzily przez miliony lat.. Lokuje się w ścisłej czołówce państw o największych na świecie zasobach m.in. węgla kamiennego i brunatnego, rud miedzi, cynku i ołowiu, a także siarki, soli kamiennej i surowców budowlanych.. W każdej z grup surowców mamy przynajmniej po kilka bogactw: • surowce energetyczne - węgiel kamienny i węgiel brunatny oraz gaz ziemny, a także w mniejszym stopniu ropa naftowa;Surowce mineralne w PolsceSkały głębinowe kwaśne występują w Polsce na Dolnym Śląsku, Sudetach i w Tatrach.. Występowanie naturalnych bogactw jest związane z przeszłością geologiczną i zjawiskami, jakie zachodziły przez miliony lat.. Górnictwo Skały, surowce i minerały, które występuje na terenie Polski.. prezentacja multimedialna) Prowadzący: Dr inż. Ewa Strzałkowska , tel.. W zależnościod sposobu wykorzystania surowce mineralne podzielono na kilka głównychgrup: surowce energetyczne (paliwa) -węgielkamienny i brunatny, ropa naftowa, gaz ziemny;skaŁy i mineraŁy sposoby wydobywania wĘgla kamiennego skaŁy w polsce kreda piszĄca - lublin wĘgiel kamienny-bogdanka wĘgiel brunatny- poznaŃ ropa naftowa i gaz ziemny - rzeszÓw miedŹ - lublin siarka - tarnobrzeg sÓl kamienna - kŁodawa wĘgiel brunatny miedŹ ropa naftowa kredaNiemal każdy z nas słyszał o gorączce złota w Ameryce północnej i Australii..

Polska jest krajem zasobnym w surowce miner.

Nie każdy jednak wie,że ten cenny kruszec był wydobywany także w polsce,m.in.. W kopalnii w złotym stoku.. Szacuje się, że przez ponad 700 lat wydobyto tam 16t złota.. i skały wapienne.Surowce mineralne w Polsce - test, test z geografii .. Test: Skały i surowce mineralne na terenie Polski.. Stały się podstawą rozwoju przemysłu i umożliwiły postęp techniczny.Surowce mineralne Surowce mineralne to skaływydobywane spod ziemi lub pozyskiwane na powierzchni.. Surowce mineralne od wieków były pozyskiwane przez człowieka i wykorzystywane do rozmaitych celów.. Przeobrazeniu moze ulegac budowa wewnetrzna, sklad chemiczny 32 237 27 34 ROLA GÓRNICTWA WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE Zgodny z programem nauczania: GEOGRAFIA Treści W ramach wykładu przedstawiono występowanie surowców mineralnych w Polsce oraz ich wykorzystanie w gospodarce.skały i surowce mineralne w polsce Od początku roku doszło do silnego wzrostu cen skupu drobiu (skumulowany wzrost cen skupu w okresie styczeń-kwiecień wyniósł 16,6%)..

SKAŁY I SUROWCE MINERALNEIII Surowce mineralne Polski.

Surowce mineralne są zaliczane do grupy bogactw wyczerpywanych, co oznacza, że po wydobyciu złóż po prostu się skończą.Polska jest krajem zasobnym w surowce mineralne.. W efekcie w zaledwie kilka miesięcy ceny wyraźnie przekroczyły poziomy obserwowane przed wybuchem pandemii.Surowce mineralne.. Głowne zagdnienia to, gdzie występują, ich wykorzystanie oraz górnictwo ;)wykorzystanie oraz gornictwo ;)Polska jest krajem zasobnym w surowce mineralne.. W każdejz grup surowcówmamy przynajmniej po kilka bogactw..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt