Uzupełnij każdą lukę 1 4 jednym wyrazem this photograph was taken in london

Pobierz

Wpisz w każdą lukę (4.1.-4.4.). Uzupełnij każdą lukę 11.1-11.4 jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Wpisz w każdą lukę brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójne i logiczne teksty.. Przenieś rozwiązania na kartę odpowiedzi.. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.Zadanie 1 Przeczytaj tekst i uzupełnij go, wpisując w każdą lukę (1-5) jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie.. _____ something with a blue pen./ 4 Przeczytaj opis ilustracji.. Score: _ / 5 ROZUMIENIE TEKSTÓW PISANYCH Zadanie 4.. Wymagana jest pełna poprawność ortografi czna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. Przeczytaj tekst, z którego usunięto 4 zdania.. It showsUzupełnij każdą lukę (8.1.-8.4.). Przeczytaj opis ilustracji.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych .4.Work in pairs.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. literę, która oznacza brakujące zdanie (A-E) , tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.3.4 The main goal of the London Pollinator Project is .. Uzupełnij każdą lukę (5.1.-5.4.). 6.1 (Nie cierpię nietolerancyjnych) people!. Wymagana jest pełna poprawność orograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. Ilustracja w załączniku.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów..

6 ...Uzupełnij każdą lukę (1 4) jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.

Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. Uzupełnij każdą lukę (6.1-6.4.). .Przeczytaj opis ilustracji.. Uzupełnij każdą lukę jednym wyrazem, tak aby otrzymać logiczny i poprawny gramatycznie tekst.Uzupełnij każdą lukę (1-12) jednym wyrazem tak, aby otrzymać spójny i poprawny językowo tekst.. jednym wyrazem, tak aby powstał .. Uzupełnij zdania 9.1.-9.4., wykorzystując podane w nawiasach wyrazy w odpowiedniej formie.. jednym wyrazem, tak aby powstał .. Uzupełnij zdania 6.1.-6.4., wykorzystując podane w nawiasach wyrazy w odpowiedniej formie.. jednym wyrazem w taki sposób, aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Uzupełnij każdą lukę jednym wyrazem, tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst, który będzie pasował do ilustracji.Przeczytaj opis ilustracji.. Uzupełnij luki (A-F) odpowiednimi zdaniami (1-7) podanymi pod tekstem.. Wymagana jest całkowita poprawność ortograficzna wpisywanych wyrazów.. THE NEWSPAPER .Uzupełnij każdą lukę (1-4) jednym wyrazem przekształcając słowo podane w nawiasie, tak aby powstało spójne i logiczne zdanie.. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast - jeśli jest to .Uzupełnij luki 1-4 jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. W zadaniach 7-12, przeczytaj teksty..

Uzupełnij każdą lukę (1-4) jednym wyrazem, aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.

Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. ZADANIE 12 / 3 Przetłumacz na język angielski fragmenty podane9.. Przeczytaj opis ilustracji.. Zadanie 9.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych .Przeczytaj opis zdjęcia uzupełnij każdą lukę jednym wyrazem tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z i… Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.Uzupełnij każdą lukę (1.1.-1.5.). I z nami sprawdzicie, jak poszła Wam matura 2017 z .W każdą lukę możesz wpisać do czterech wyrazów.. Uzupełnij zdania 9.1.-9.4., wykorzystując podane w nawiasach wyrazy w odpowiedniej formie.Genshin Impact Daily Check-In.. Przeczytaj tekst.. Uzupełnij dialogi.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. jednym wyrazem w taki sposób, aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. .Witaj :)Odpowiedź:1.cant play2.can make3.can play4.cant ride5.can run Użytkownik Brainly Użytkownik Brainly 11.03.2021 Język angielski Liceum/Technikum rozwiązane Uzupełnić zadania tak, aby były prawdziwe w odniesieniu do ciebie.. It shows myUzupełnij każdą lukę jednym wyrazem, tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst, któr… peni123 peni123 13.03.2020 Język angielski Szkoła podstawowa rozwiązane Przeczytaj opis zdjęcia..

Zadanie 2. jednym wyrazem, przekształcając wyraz podany ... 7.2.

Uzupełnij każdą lukę (8.1.-8.4.). Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast - jeśli jest to .Matura 2017.. Jak złożysz jej życzenia?. jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. The photo shows a group of people doing white water rafting.Konkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2016/2017 Strona 2 z 8 I.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Język angielski - rozszerzenie [ODPOWIEDZI, ARKUSZ CKE] - to tutaj znajdziecie wszystko, co powinniście wiedzieć po egzaminie.. Koleżanka ma dziś urodziny.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. Uzupełnij każdą lukę, tak .1.2. jednym wyrazem, tak by powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Rules.Konkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2020/2021 Strona 4 z 10 ZADANIE 2 Przeczytaj poniższy tekst.Uzupełnij każdą lukę (1-9) jednym wyrazem tak, aby tekst był poprawny, spójny i logiczny..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt