Podkreśl cechy przemysłu zaawansowanej technologii wykwalifikowana siła robocza

Pobierz

a) Wykwalifikowana siła robocza.Podkreśl cechy przemyslu zaawansowanej technologii: a) wysoka rentowność b) wysoka wydajność pracy c) wysoka materiałochłonnosc d) mała energochlonnosc e) dlugi cykl życia produktu f) duża uciazliwosc dla środowiska naturalnego g) duże nakłady kapitałowe potrzebuję na dziś proszę Was o szybką odpowiedź Cechy przemysłów zaawansowanych technologii.. g) Duże nakłady kapitałowe.. a) Wysoka rentowność.. Podziel wymienione zasoby naturalne naTego typu przedsiębiorstwa lokalizowane są zazwyczaj na peryferiach miast oraz na obszarach wiejskich / w dużych aglomeracjach oraz ośrodkach uniwersyteckich, czyli tam, gdzie łatwiej pozyskać odpowiednio wykształconych pracowników.. Podstawowym czynnikiem rozwoju przemysłu zaawansowanej technologii (high-tech) jest wiedza.. Od wieków pełnił ważną rolę dla rozwoju społeczeństw cywilizacyjnych, stąd też jego różnorodne funkcje: funkcja społeczna, czyli dostarczanie nowych miejsc pracy dla ludzi i zmiana .. a) Wysoka rentowność.. Niskie koszty pracy., 2. d) Mała energochłonność.. Cele: Uczeń: .. - wykwalifikowana siła robocza, - zaplecze naukowo-badawcze, - czystość środowiska przyrodniczego, - stopień rozwoju infrastruktury, - korzyści wynikające z aglomeracji, - odpowiednie nakłady finansowe.. - Do głównych cech przemysłu zaawansowanych technologii zaliczamy : - - Pytania i odpowiedzi - GeografiaDziały przemysłu zaawansowanych technologii Przemysł zaawansowanej technologii wykorzystuje najnowsze osiągnięcia naukowe i technologiczne do wytwarzania produktów..

Podkreśl cechy przemysłu zaawansowanej technologii.

Przemysł to dział gospodarki narodowej, który zajmuje się wytwarzaniem produktów w celach konsumpcyjnych i produkcyjnych.. e) Długi cykl życia produktu.. b) Wysoka wydajność pracy.. Podkreśl cechy polskiego przemysłu w latach .Podkreśl cechy przemysłu zaawansowanej technologii.. Opracowuje sięnowe koncepcje technologiczne i testuje produkty.Faza produkcji w przemyśle wysokich technologii: produkcji masowej W fazie produkcji masowej decydującą rolę odgrywają niskie koszty pracy i z tego względu montownie wyrobów wysokich technologii z reguły zakłada się w krajach zasobnych w tanią siłę roboczą, np.: w Azji Południowo-Wschodniej -będąca dziśWskaż główne kierunki restrukturyzacji przemysłu na świecie Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.Tego typu przedsiębiorstwa lokalizowane są zazwyczaj na peryferiach miast oraz na obszarach wiejskich / w dużych aglomeracjach oraz ośrodkach uniwersyteckich, czyli tam, gdzie łatwiej pozyskać odpowiednio wykształconych pracowników.. Podkreśl cechy przemysłu zaawansowanej technologii.. Do głównych jego cech należą: wysoka wydajność pracy, wysoka rentowność, mała uciążliwość dla środowiska naturalnego, niska materiałochłonność i energochłonność, krótki cykl życia produktu,GEOGRAFIA dla klasy 3_ 01.04.2020.. Odpowiedź na zadanie z Oblicza geografii 3..

Cechy przemysłu zaawansowanych technologii: A. Wykwalifikowana kadra specjalistów.

Proszę skorzystać z platformy epodreczniki.pl, przeanalizować materiał i wykonać interaktywne zadania na końcu tematu:· przemysł materiałów budowlanych i cementowy, tartaczny · cukrowniczy i owocowo-warzywny , rybny Energia - Hutnictwo metali Woda · energetyka (napęd i chłodzenie urządzeń) · celulozowo-papierniczy · chemiczny,· włókienniczy · spożywczy np. browarniany Wykwalifikowana i niewykwalifikowana siła robocza · włókienniczyPrzemysł zaawansowanej technologii .. a) Wykwalifikowana siła robocza.2.. wysoka kapitałochłonność; wysokie kwalifikacje pracowników; duża złożoność produkcji; bliska współpraca z uczelniami; mała materiałochłonność; mała ilość wytwarzanych zanieczyszczeń; znaczna część pracowników pochodzi zza granicy; silnie rozwinięta kooperacja;Tego typu przedsiębiorstwa lokalizowane są zazwyczaj na peryferiach miast oraz na obszarach wiejskich / w dużych aglomeracjach oraz ośrodkach uniwersyteckich, czyli tam, gdzie łatwiej pozyskać odpowiednio wykształconych pracowników.. Rozbudowana infrastruktura komunikacyjna.. Podstawowym czynnikiem rozwoju przemysłu wysokiej technologii jest wiedza.. Zadanie .. Mała odległość od rynków zbytu., 5.. Formy organizacji przestrzennej przemysłu high-techTo play this quiz, please finish editing it..

Zaznacz cechy przemysłu zaawansowanej technologii.

Zaplecze naukowo-badawcze., 3.. Karty pracy ucznia zakres podstawowy.Tego typu przedsiębiorstwa lokalizowane są zazwyczaj na peryferiach miast oraz na obszarach wiejskich / w dużych aglomeracjach oraz ośrodkach uniwersyteckich, czyli tam, gdzie łatwiej pozyskać odpowiednio wykształconych pracowników.. Mało zróżnicowana rzeźba terenu., 6.. Czytając poniższe uwagi, pamiętaj, że USA to czwarte co do wielkości państwo na świecie, zamieszkane przez 4,4% ludności świata.. Jest on gałęzią przemysłu .Wykwalifikowana siła robocza przybywa do przemysłu | Ministerstwo Przemysłu i Technologii podjęło ważny krok w celu przeszkolenia wykwalifikowanej siły roboczej poprzez skierowanie młodych ludzi do sektora przemysłowego.. Możliwe odpowiedzi: 1.. Gospodarka Stanów Zjednoczonych Ameryki wytwarza ponad 22% wartości światowego produktu brutto.W krajach wysoko rozwiniętych znaczny udział ma przemysł zaawansowanych technologii.. f) Duża uciążliwość dla środowiska naturalnego.. e) Długi cykl życia produktu.. d) Mała energochłonność.. Podziel wymienione zasoby naturalne naFaza produkcji w przemyśle wysokich technologii: innowacji W fazie innowacji ogromnąrolęodgrywająbadania naukowe i zaplecze naukowo-badawcze oraz kapitałi wykwalifikowana siłarobocza, a takżewalory krajobrazowe i środowiskowei sąsiedztwofirm o podobnym profilu działalności..

Rozmieszczenie przemysłu wysokiej technologii na świecie 5.

Jego funkcjonowanie opiera się na wynikach najnowszych badań naukowych i zdobyczach technologicznych.Podkreśl cechy przemysłu zaawansowanej technologii.. Podaj dwa powody, dla których wydobycie ropy naftowej zmienia się tak szybko?Temat: Przemysł zaawansowanej technologii.. Przyczyniłsięon do zupełnienowych gałęziprzemysłuhigh-tech, jak na przykładelektronika użytkowa,przemysł lotniczy i kosmiczny.Cechy restrukturyzacji przemysłu: • Odchodzenie od szkodliwego dla środowiska przemysłu surowcowego • Przenoszenie części produkcji do krajów rozwijających się • Zamykanie nierentownych zakładów przemysłowych • Zmiana źródeł energii (węgiel zastąpiono ropą naftową i gazem ziemnym) Przemysł wysokiej technologii (High - technology ) nazywany jest również przemysłem zaawansowanych technologii lub przemysłem wysokiego przetwarzania.. Z kolei w krajach rozwijających się brak możliwości kapitałowych, brak wykształconej kadry i słabo rozwinięty rynek zbytu sprawiają, że produkcja nadal związana jest z górnictwem, przemysłem lekkim i spożywczym.Przemysł w Polsce.. a) Wykwalifikowana siła robocza.wykwalifikowana siła robocza, infrastruktura techniczna (drogi, kanalizacja itp., która nie wpłynie na wzrost cen produkcyjnych przy budowie zakładów przemysłowych); stosowne regulacje prawne.. Czynniki lokalizacji przemysłu wysokiej technologii a) Wykwalifikowana siła robocza b) Zaplecze naukowo-badawcze c) Walory krajobrazowe i środowiskowe d) Rozbudowana infrastruktura komunikacyjna e) Kapitał f) Sąsiedztwo firm o podobnym profilu działalności 4. b) Wysoka wydajność pracy.. a) Wykwalifikowana siła robocza.Wskaż cechy przemysłu zaawansowanych technologii.. Podkreśl cechy przemysłu zaawansowanej technologii.. Zadania i polecenia:Stany Zjednoczone osiągnęły i stale utrzymują najwyższą pozycję w gospodarce światowej.. f) Duża uciążliwość dla środowiska naturalnego.. Przyłączony do ministerstwaBOSTON - DROGA 128. c) Wysoka materiałochłonność..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt