Utwórz stopień wyższy i najwyższy od podanych przymiotników i przysłówków

Pobierz

Możecie wykorzystać poniższe informacje, ale dopisz własne przykłady.. Zobacz odpowiedź.. 2013-03-19 20:06:19; Utwórz stopień wyższy i najwyższy od podanych przysłówków.Nazwij rodzaj stopnia.. On był ubrany w najmodniejszy garnitur na tym weselu.. wg Aleksandra445.Grupa I I. Utwórz stopień wyższy i najwyższy od podanych przymiotników i przysłówków: (10pkt) alt groß attraktiv gern nah II.. (4) chłopcy uczą się do sprawdzianu.1.Utwórz od podanych przymiotników przysłówki , a nastepnie podaj ich stopień wyższy i najwyższy : zły- wytrwały- nowoczesny- odpowiedzialny- szczęśliwy-.. W ten sposób stopniuje się przymiotniki jednosylabowe oraz dwusylabowe zakończon.Stopień wyższy i najwyższy - Stopniowanie przymiotników - utwórz po kolei stopień równy, wyższy i najwyższy.. b)w załączniku.. Od podanych przysłówków i przymiotników utwórz podany stopień i ułóż z nimi zdania z cząstką nie: dobrze - stopień najwyższy- najlepiej duży - stopień wyższy- większy zły - stopień najwyższy- najgorszy szybko - stopień wyższy-szybciejD.. Nie piszemy razem: z rzeczownikami, z przymiotnikami w stopniu równym, z przysłówkami odprzymiotnikowymi w stopniu równym.. +0 pkt.Stopień wyższy i najwyższy przysłówków angielskich.. Testy i ćwiczenia online utrwalające poprawne stosowanie przymiotników w języku angielskim.Język niemiecki - szkoła podstawowa × Utwórz stopień wyższy i najwyższy od podanych przymiotników..

2013-01-16 20:17:50Utwórz stopień wyższy i najwyższy podanych przymiotników i przysłówków.

Przysłówki tworzone od przymiotników mają w stopniu wyższym postać identyczną ze stopniem wyższym wyjściowego przymiotnika w rodzaju nijakim, np.:Od podanych przymiotników utwórz wyrazy o przeciwstawnym znaczeniu zawierające cząstkę nie.. 2011-12-07 20:47:14; Podaj prawidłową formę przymiotników (stopień równy, wyższy najwyższy) 2010-11-09 20:26:53; Stopień wyższy i najwyższy.. 2010-11-18 16:03:55; Wytlumaczycie mi jak sie stopniuje po angielsku np. Stopien Wyższy i najwyższy?. Zapewne rząd rosyjski jest srogi dla szlachty .1) szybki a) stopień równy b) stopień wyższy c) stopień najwyższy 2) bardziej chory a) stopniowanie proste regularne b) stopniowanie opisowe c) stopniowanie proste nieregularne 3) najzdrowszy a) stopień równy b) stopień wyższy c .Przysłówki pochodzące od przymiotników podlegają stopniowaniu: stopień równy stopień wyższy stopień najwyższy.Obok podanych przymiotników w stopniu równym (w różnych przypadkach i rodzajach) wpisz stopień wyższy i najwyższy w tym samym przypadku i rodzaju.. Brakujące słowo.. wg Katarzynak.Przymiotniki i przysłówki.. 2014-03-18 17:08:341.Utwórz od podanych przymiotników przysłówki, a następnie podaj ich stopień wyższy i najwyższy Potworny-Bolesny-Pewny-Odpowiedzialny-Szczęśliwy-Szeroki-2.Podaj po trzy synonimy każdego poniższego przysłówka Nieoczekiwanie-Niedawno-Strasznie-Dokładnie-Bardzo-Od podanych przysłówków i przymiotników utwórz podany stopień i ułóż z nimi zdania z cząstką nie: dobrze - stopień najwyższy duży - stopień wyższy zły - stopień najwyższy szybko - stopień wyższyOd podanych przysłówków i przymiotników utwórz podany stopień i ułóż z nimi zdania z cząstką nie: dobrze - stopień najwyższy duży - stopień wyższy zły - stopień najwyższy szybko - stopień wyższyD..

Utwórz stopień wyższy od podanych przymiotników Połącz w pary.

Wpisz przymiotnik bądź przysłówek w odpowiednim stopniu: (7pkt)Utwórz stopień wyższy i najwyższy podanych przymiotników: 2012-10-18 14:15:38 Od podanych przysłówków utwórz przymiotniki 2010-02-18 19:57:11 Utwórz stopień wyższy i najwyższy 2013-01-03 15:27:17Utwórz stopień wyższy i najwyższy podanych przysłówków .. Wpisz przymiotnik bądź przysłówek w odpowiednim stopniu: (7pkt)Utwórz stopień wyższy i najwyższy podanych przymiotników: .. Mój ojciec jest siedem lat starszy od mamy.. Stopniowanie przymiotników- stopień wyższy Losowe karty.. Od podanych przysłówków utwórz wyrazy o przeciwstawnym znaczeniu zawierające cząstkę nie.. 2010-12-15 16:51:33; stopień wyższy i najwyższy 2010-03-17 19:56:09; utwórzcie stopień wyższy i najwyższy przymiotników podanych poniżej?. Klasa 6 Niemieckim.. Stopniowanie przymiotników - utwórz po kolei stopień równy, wyższy i najwyższy.. Utwórz od nich stopień wyższy i najwyższy.. Stopniowanie przymiotników (stopień wyższy) 2 Test.. Od podanych przysłówków i przymiotników utwórz podany stopień i ułóż z nimi zdania z cząstką nie: dobrze - stopień najwyższy- najlepiej duży - stopień wyższy- większy zły - stopień najwyższy- najgorszy szybko - stopień wyższy-szybciejKliknij tutaj, aby dostać odpowiedź na pytanie ️ Utwórz stopień wyższy i najwyższy przymiotników i przyslowków.Nazwij rodzaj stopniowania..

klasa 5 stopień wyższy 1- utwórz stopień wyższy od przymiotników Krzyżówka.

wg Grzegorz106.. Question from @Matii000 - Gimnazjum - PolskiUtwórz stopień wyższy i najwyzszy od podanych przysłówków.. 5 6 W podanych zdaniach podkreśl przymiotniki i .wg Magdaskrycka.. Przymiotniki i przysłówki Stopniowanie przymiotników: Stopniowanie regularne Jest to stopniowanie za pomocą końcówek -er i -est.. To jest mój młodszy brat.. Utwórz stopień wyższy i najwyższy podanych przymiotników: Author: JoannaPrzygotujcie planszę ilustrującą odpowiednie reguły.. Zaloguj się, by dodać komentarz.Stopień wyższy i najwyższy?. Nie piszemy osobno: z czasownikami, z przysłówkami nieodprzymiotnikowymi, z przymiotnikami w stopniu wyższym i najwyższym, z .Klasa 4 Klasa 5 Angielski Junior Explorer 4. duże stopień wyższy.stopień najwyższy mało.stopień wyższy.stopień najwyższy zad 2 Zastąp cyfry odpowiednimi formami liczebników głównych.OKREŚL ICH RODZAJ I PRZYPADEK.. - Stopień wyższy i najwyższy .. Stopniowanie opisowe - Proszę podać stopień wyższy i najwyższy podanych przymiotników i imiesłowów Odkryj karty.. Przymiotniki i Przysłówki: -niedrogi -nietrudno -niemiły -niewysoko.. przykłady : dobry,…Od podanych przymiotników i przysłówków utwórz stopień wyższy i najwyższy..

Niemiecki stopień wyższy podstawowych przymiotników i przysłówków Labirynt.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt