Podaj przykłady środków ochrony zbiorowej

Pobierz

Zanim zainwestuje w odpowiedni sprzęt, powinien wykonać ocenę ryzyka .9.. Są to środki przeznaczone do jednoczesnej ochrony grupy ludzi, w tym i pojedynczych osób, przed niebezpiecznymi i szkodliwymi czynnikami występującymi pojedynczo lub łącznie.. W sytuacji, gdy ograniczenie zagrożeń w wyniku zastosowania rozwiązań organizacyjnych i technicznych nie jest wystarczające, pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom środki ochrony indywidualnej, odpowiednie do rodzaju i poziomu zagrożeń.Przykładowymi środki ochrony indywidualnej są: odzież ochronna, np. kombinezony, fartuchy, ochraniacze, kurtki i spodnie ostrzegawcze; środki ochrony głowy, np. hełmy ochronne, berety; środki ochrony oczu i twarzy, np. osłony, przyłbice, okulary; środki ochrony układu oddechowego, np. sprzęt .Przykłady środków ochrony zbiorowej: rozwiązania konstrukcyjne stosowane w maszynach; wentylacja i klimatyzacja; hermetyzacja procesów technologicznych;Środki ochrony indywidualnej (mogą to być np. specjalne ubrania, rękawice, gogle, hełmy) i środki ochrony zbiorowej (np. dostosowane do warunków rozwiązania konstrukcyjne) to wszelkie środki które chronią pracowników przed następstwami tych zagrożeń.Do środków ochrony indywidualnej zaliczamy : • odzież ochronną • ochrony osobiste Odzież ochronna : • Wodoodporna • Kwasoodporna • Ługoodporna • Olejoodporna • Odporna na rozpuszczalniki • Pyłoszczelna • Ognioodporna • Niepalna • Odbijająca promienie podczerwone i chroniąca przed działaniem temperatury otoczenia.Środki ochrony zbiorowej przed zagrożeniem czynnikami chemicznymi występującymi w postaci gazów, par lub aerozoli obejmują wentylację mechaniczną ogólną oraz wentylację mechaniczną miejscową, wyposażoną w odpowiednie układy do oczyszczania powietrza z par i gazów (sorbenty) oraz cząstek stałych i ciekłych (filtry powietrza).Przykładowy obraz szczeliny Przeciw-lotniczej..

Podaj definicję i przykłady środków ochrony zbiorowej.

wiadomości SCENARIUSZ ZAJĘĆ Scenariusz zajęć ma za zadanie ułatwić nauczycielowi przekazanie uczniom wiadomości na temat zagrożeń powo dowanych przez czynniki chemiczne w środowisku pracy i sposobach ochrony pracowników przed nimi.ŚRODKI OCHRONY PODZIAŁ: 1.INDYWIDUALNE a).maski przeciwgazowe # filtracyjne składające się z pochłaniacza i części twarzowych # izolacyjne - stosuje się przy bardzo dużym stężeniu środka trującego, bardzo małej ilości tlenu lub pracy pod wodą b).półmaski # gazowe # przeciwpyłowe c).kaptury ochronne - są wykonywane w jednym rozmiarze zwykle z materiałów niepalnych i .Należy pamiętać, że środki ochrony indywidualnej stosuje się w sytuacjach, kiedy istniejących w miejscu pracy zagrożeń nie można wyeliminować z wykorzystaniem środków ochrony .Środki ochrony zbiorowej rozumie się jako środki przeznaczone do jednoczesnej ochrony grupy ludzi, w tym i pojedynczych osób, przed niebezpiecznymi i szkodliwymi czynnikami występującymi pojedynczo lub łącznie w środowisku pracy, będące rozwiązaniami technicznymi stosowanymi w pomieszczeniach pracy, maszynach i innych urządzeniach,1) wskazuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej na stanowisku pracy 2) dobiera środki ochrony indywidualnej i zbiorowej do rodzaju zagrożeń występujących podczas wykonywanych zadań zawodowych 3) opisuje zasady używania środków ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywanych zadań zawodowychNa barkach osób kierujących pracownikami spoczywa nie tylko odpowiedzialność za organizację prac, ale też za stan pomieszczeń i wyposażenia technicznego, a więc za maszyny, urządzenia i narzędzia.To kierownicy odpowiadają też za sprawność środków ochrony zbiorowej i ich właściwe stosowanie..

Środki ochrony zbiorowej Wykład 8 min.

Wyjaśnij pojęcie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz przedstaw główne jego elementy.. Do środków ochrony indywidualnej zaliczamy: środki ochrony kończyn - np. obuwie ochronne, ochraniacze stóp, rękawice ochronne; środki ochrony głowy - np. hełmy; środki ochrony twarzy i oczu - np. okulary ochronne, gogle ochronne, przyłbice, maski spawalnicze;Ochrona przed dotykiem pośrednim i bezpośrednim (ochrona uzupełniająca) - ochrona przed skutkami porażenia w postaci zasilania o bardzo niskim napięciu stosując: sieci SELV lub PELV, baterie, akumulatory, przetwornice prądu.. Wszystko zależy oczywiście od rodzaju stanowisk i zagrożeń, jakie występują w danym zakładzie.. "Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego" MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Zdzisław Anglart Stosowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska 311[10].O1.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy Elementy instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.Środki ochrony indywidualnej będą niezbędne, gdy nie da się uniknąć ani wyeliminować zagrożeń poprzez poprawę organizacji robót oraz zastosowanie środków ochrony zbiorowej..

1 Zobacz odpowiedź ...Temat: Środki ochrony indywidualnej.

• b).ruchome (wozy bojowe, samoloty, pojazdy opancerzone) Zasady zachowania się w zbiorowych środkach ochrony: podporządkować się służbą schronowym schrony można opuścić po usłyszeniu sygnału każdy ma mieć: - dokument tożsamości - leki - środki opatrunkowe - żywność, wodę - środki ochrony - latarka, koc nie wolno mieć: - ostrych narzędzi - substancji żrących, łatwopalnych, cuchnących nie wolno palić, biegaćŚrodki ochrony zbiorowej.. Sprawdzenie zdobytej wiedzy Kontrola 10 min.. 1.Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej - zasady W związku z tym, że można wyróżnić sporo rodzajów środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, należy je odpowiednio dostosować do zakładu pracy.. Do grupy środków ochrony zbiorowej zalicza się także np.: rusztowania robocze i ochronne, balustrady i pomosty robocze.. LEKCJA 9.. • Uczeń po zakończeniu zajęć: • rozróżnia środki ochrony indywidualnej i ich przeznaczenie, • zna środki ochrony oczu i twarzy • zna środki ochrony układu oddechowego, • zna środki ochrony słuchu, • zna odzież roboczą i ochronną oraz jej przeznaczenie.. Przykładami środków ochrony zbiorowej są wygrodzenia stref pracy, bariery ochronne, siatki ochronne, osłony maszyn.Dla środków ochrony indywidualnej (hełm ochron­ny, rękawice, okulary, półmaski ochronne itd.).

Ostateczną decyzję o wdrożeniu środków ochrony indywidualnej podejmuje pracodawca.

nie należy ustalać okresu ich używalności.. Środki ochrony indywidualnej mogą być stosowane do ochrony przed: czynnikami chemicznymi i pyłami przemysłowymi3.wskaż przykłady środków ochrony indywidualnej i zbiorowej ujmując te środki w grupach; 4. dla każdego ze wskazanych środków ochrony indywidualnej i zbiorowej wskaż oczekiwane efekty stosowania tych środków przez pracowników.. w środowisku pracy, będące rozwiązaniami technicznymi stosowanymi w pomieszczeniach pracy, maszynach i innych urządzeniach.Środki ochrony zbiorowej są to środki przeznaczone do jednoczesnej ochrony grupy ludzi, w tym i pojedynczych osób, przed niebezpiecznymi i szkodliwymi czynnikami występującymi pojedynczo lub łącznie w środowisku pracy.. Są one rozwiązaniami technicznymi stosowanymi w pomieszczeniach pracy, maszynach i innych urządzeniach.Środki ochrony indywidualnej - przykłady.. Zapoznaj się z przykładami tłumaczeń '"środki ochrony zbiorowej"' w zdaniach, posłuchaj wymowy i przejrzyj gramatykę..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt