Karta badania motoryki artykulacyjnej rodak

Pobierz

Próba Języka: Wysuwanie i chowanie do jamy ustnej.. Ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne.. Każde z tych dzieci było oswojone z dentystą i miało leczenie stomatologiczne za sobą (w fazie profilaktyki).. KARTA BADAŃ MOTORYKI ARTYKULACYJNEJ.. ĆWICZENIA LOGOPEDYCZNE.. Kierowanie języka do kącika ust.. Kierowanie języka do brody i nosa.. Materiały adresowane są zarówno do specjalistów (logopedów, psychologów dziecięcych, pedagogów, terapeutów), jak i do rodziców, nauczycieli, wychowawców oraz opiekunów.Karta Oceny Zachowań Komunikacyjnych Dziecka z Uszkodzeniem Słuchu (KOZK), Słuch fonemowy i fonetyczny" B, Rocławskiego, Chiński jezyk- Badanie słuchu fonemowego i spostrzegawczości słuchowej, M. Bogdanowicz, E. Haponiuk; Karty badania motoryki artykulacyjnej", H.Rodake) ocenę sprawności i kinestezji artykulatorów w oparciu o Kartę badania motoryki artykulacyjnej H. Rodak f) ocenę sprawności artykulatorów według kryteriów B. Ostapiuk g)i w razie konieczności w badaniu pogłębionym ocenę słuchu mownego Testem do badania słuchu fonematycznego oraz Testem do badania rozumienia mowy u dzieci i .Podczas badania chłopiec prawidłowo wskazywał wszystkie obrazki, z nazwami którymi 4 -letnie dziecko powinno być zaznajomione.. Dzięki proponowanym zestawom ćwiczeń języka i warg można oce-do badania dzieci z upośledzeniem umysłowym..

Przebieg badania logopedycznego.

Wizyty nie wiązały się z dyskomfortem dziecka, które było poinformowane o wyjątkowo innym celu wizyty.. Obok zaznaczamy, czy próba została prawidłowo lub nieprawidłowo wykonana.Karta badania mowy (wzór karty częściowo zaczerpnięty z przykładowej karty Elżbiety Marii Minczakiewicz 2010 : 197 - 199).. Aby postawić prawidłową diagnozę logopedyczną przeprowadzono badanie diagnostyczne rozwoju mowy dziecka.- badanie motoryki artykulacyjnej - próby sprawności warg i języka: a. język (w przebiegu tego badania należy zwrócić szczególną uwagę na precyzję i celowość wykonywanych ruchów oraz na to czy danemu ruchowi towarzyszą współruchy w obrębie innych partii mięśni aparatu artykulacyjnego): - wysuwanie i chowanie języka,Kwestionariusze i karty Publikacja stanowi zestaw kwestionariuszy obrazkowo-wyrazowych służących do badania kinestezji artykulacyjnej dzieci pięcioletnich i starszych.. Wyciąganie szerokiego języka.zestawu pomocy H. Rodak i H. Nawrockiej "Od obrazka do słowa"), rozmowa spontaniczna na temat minionych wakacji (próba: wypowiedź spontaniczna); • Powtarzanie materiału z próby do badania kinestezji artykulacyjnej (próba powtarzanie).Ćwiczenia aparatu artykulacyjnego mają na celu: usprawnianie języka, warg, podniebienia miękkiego i żuchwy (dolnej ruchomej szczęki), opanowanie umiejętności świadomego kierowania ruchami narządów artykulacyjnych, wyrobienie wrażliwości miejsc i ruchów w jamie ustnej, istotnych dla prawidłowego wymawiania dźwięków,Plik Uczymy się poprawnie mówić R Rodak Hanna.pdf na koncie użytkownika buziaczki4 • folder POMOCE DYDAKTYCZNE • Data dodania: 7 paź 2012uczestnicy badania mieli 7-8 lat..

Narzędzia badawcze: arkusz badania mowy i motoryki artykulacyjnej według H. Rodak.

Składa się z części A, dotyczącej głosek dźwięcznych i bezdźwięcznych, oraz części B, dotyczącej głosek ustnych i nosowych, twardych i miękkich, o różnych .Sprawność artykulacyjna dzieci powinna być poddana obserwacji: wzrokowej, słuchowej i dotykowej podczas całego badania logopedycznego.. ETAP PRZYGOTOWAWCZY.. Materiały adresowane są zarówno do specjalistów (logopedów, psychologów dziecięcych, pedagogów, terapeutów), jak i do rodziców, nauczycieli, wychowawców oraz opiekunów.Badanie obejmuje : artykulację podstawowych głosek w nagłosie, śródgłosie i wygłosie realizację głosek w wyrazach sprawność narządów artykulacyjnych badanie motoryki artykulacyjnej ( Karta badania motoryki artykulacyjnej [Rodak H., 1997] sprawność narządów artykulacyjnych .. KWESTIONARIUSZ BADANIA MOTORYKI ARTYKULACYJNEJ Dziecko naśladuje ruchy języka i warg wykonywane przez logopedę -można prowadzić przed lustrem.. Każdą z prób uprzednio demonstrowano dziecku przed lustrem.Do każdego kwestionariusza załączono kartę logopedyczną, która jest integralną częścią narzędzia badania kinestezji artykulacyjnej.. Załącznik 1.. Materiały adresowane są zarówno do specjalistów (logopedów, psychologów dziecięcych, pedagogów, terapeutów), jak i do rodziców, nauczycieli, wychowawców oraz opiekunów.Do każdego kwestionariusza załączono kartę logopedyczną, która jest integralną częścią narzędzia badania kinestezji artykulacyjnej..

Do oceny sprawności narządów mowy posłużyła karta badania motoryki artykulacyjnej H. Rodak.

Słuch fonemowy nie wykazuje odchyleń od normy.. Karta badania motoryki artykulacyjnej (wg Hanny Rodak -1997 : 43 - 44) Etap pierwszy postępowania terapeutycznego (opis dokumentacji dziecka) I.. Badanie dzieci w wieku przedszkolnym mające na celu zapobieganie deficytom rozwojowym winno być jednym z elementów pracy każdego pedagoga.. Badanie podstawowe - badanie artykulacji.. 6.Zajęcia logopedyczne prowadzone były w następującej formie:-małych zespołach-do 4 uczniów-indywidualnie 7 .Plik KWESTIONARIUSZ BADANIA MOTORYKI ARTYKULACYJNEJ.doc na koncie użytkownika LOGOPEDA_DLA_DZIECI_W_ORATORIUM • folder 2 MATERIAŁY LOGOPEDYCZNE NIEPOSORTOWANE WEDŁUG TEMATÓW • Data dodania: 19 lut 2009Karta badania motoryki [kinestezji] artykulacyjnej (Minczakiewicz), Testy do badań przesiewowych dla dzieci w wieku przedszkolnym (Michalak-Widera), Słowa i gesty (Smoczyńska), Słowa i zdania (Smoczyńska), Test dojrzałości szkolnej dziecka z wadą słuchu (UEcklerek), Test oceniający umiejętność odczytywania mowy z ust (Rodak),W przypadku badania sprawności narządów artykulacyjnych posłużyłam się Kartą badania motoryki Artykulacyjnej Hanny Rodak ,, Terapia dziecka z wadą wymowy,, Próby języka; • Opuszczenie języka na brodę, unoszenie do nosa, • Wahadełko ( kierowanie języka do kącika ust), • Wysuwanie i chowanie języka do jamy ustnej,Do każdego kwestionariusza załączono kartę logopedyczną, która jest integralną częścią narzędzia badania kinestezji artykulacyjnej..

Wyniki badań zapisywano w indywidualnej "Karcie badania motoryki ar-tykulacyjnej".

KWESTIONARIUSZ OBRAZKOWY.. Do określenia rodzaju i charakteru zaburzenia artykulacji można wykorzystać: a) nazywanie obrazków na podstawie zmodyfikowanego kwestionariusza obrazkowego H. Rodak i H. Nawrockiej.- badanie pamięci słuchowej - badanie kinestezji artykulacyjnej (test Rodak) - badanie płynności i prozodii mowy (rytm, melodia, akcent) - badanie emisji głosu - orientacyjne nadanie lateralizacji.. Drukuj Skomentuj Prześlij nam swój scenariusz zajęć!. Frekwencja: I semestr-82% 5.Uczniowie zostali zakwalifikowani na zajęcia logopedyczne na podstawie przeprowadzonego kwestionariusza logopedycznego B.Zioło, G.Milewicz , a także Karty Badania Motoryki Artykulacyjnej-H.Rodak.. U wszystkich dzieci zbadano anatomię i motorykę narządu artykulacyjnego orazKartę badania motoryki artykulacyjnej H. Rodak - umożliwiającą ocenę sprawności warg i języka ze szczególnym uwzględnieniem precyzji i celowości wykonywanych ruchów (zał.. Samoistnie powstające wady wymowy polegają głównie na nieprawidłowej realizacji .Karta badania motoruki artgkulaçyjnej limie 1' nazwisko badanego: Data urodzenia: Data badania: Wynik badania: wysuwuie i chowanll ?zyka dojamy ustnej opuszzan¿e jezgka na brode,uhazeqie do nosa kierowanie jezgka do kqcika ust 4 (jezyk wqski -grot) razptaszczanie jezgka (jezykszeroki —toPätka) unoszeniejezyka do podntebienlaZAŁĄCZNIK 1.. KWESTIONARIUSZ BADANIA MOTORYKI ARTYKULACYJNEJ ZAŁĄCZNIK 2.. Wywiad z matką dziecka II.Badanie motoryki artykulacyjnej przeprowadzono indywidualnie wśród 101 dzieci sześcioletnich w wybranych placówkach przedszkolnych na terenie miasta Często-chowy.. opracowała mgr Ewa Włodarczyk..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt