Utwórz ciąg przyczynowo skutkowy przedstawiający ruch powietrza

Pobierz

E.tworzenie się gytii.. Jeśli podłoże jest chłodniejsze niż powietrze, wtedy powietrze samo ochładza się i dochodzi do kondensacji pary wodnej.. C.zanik jeziora i powstanie bagna.. stale utrzymująca się pokrywa lodowa na Antarktydzie przyczynia się.. temperatury wewnątrz kontynentu.. lasów równikowych w celu zamiany ich na pastwiska produkcji papieruUzupełnij ciąg przyczynowo-skutkowy przedstawiający przyczyny pustynnienia w strefie Sahelu w Afryce.. A - niedobór żywności E - dużą umieralność dzieci i niemowląt B - przeludnienie F - słabe odrastanie trawy C - głód G - zwiększona podatność na choroby D - pustynnienie H - nadmierny wypas bydłaprzyczynowo-skutkowe, funkcjonalne […] między wybranymi elementami środowiska przyrodniczego […].. Wstaw w luki właściwe litery.. Które z poniższych stwierdzeń przedstawia główne przyczyny ubytku powierzchni lasów równikowych?. Utwórz ciąg przyczynowo-skutkowy przedstawiający ruch powietrza i zmiany w atmosferze podczas zjawisk fenowych.. A. Kondensacja pary wodnej i powstanie opadu atmosferycznego.. 2. d) - podniesienie średniej temperatury powietrze w XX wieku o 0,5oC.. (2 pkt) Oznacz literą PUłóż ciąg przyczynowo-skutkowy prowadzący do powstania wybrzeża wyrównanego.. Wybierz odpowiedź.. 1. a) -zatrzymanie znacznej części cieplnego promieniowania Ziemi.. "> .. brak opadów, małe zachmurzenie i duże usłonecznienie., 4..

Utwórz ciąg przyczynowo-skutkowy przedstawiający cyrkulację powietrza w strefie międzyzwrotnikowej.

B. wysłodzenie wód jeziora .. Nocne wypromieniowanie ciepła z podłoża B. Powstanie rosy C.. To zaś skutkuje zrównaniem w pewnej chwili siły oporu z niezmienną siłą ciężkości ciała.Nad równikiem nagrzane, dzięki promieniowaniu słonecznemu powietrze unosi się do góry (konwekcja), niemal do granicy troposfery.. Różnice w nagrzewaniu lądu oraz wody.. A. Adiabatyczne rozprężanie powietrza podczas konwekcji.. report flag outlined.Poziomy ruch mas powietrza to adwekcja.. Schemat punktowania 1 p.. E. rozpoczęcie tworzenia się mierzei.. B. Osiągnięcie temperatury punktu rosy przez powietrze.Inicjatorem zagęszczania się materii obłoku może być silne promieniowanie elektromagnetyczne będące wynikiem wybuchu innej gwiazdy, powoduje ono ruch cząsteczek obłoku od jednej strony, tworząc linowy wzrost9.. C.topnienie lądolodów i lodowców górskich.. Czasami ciepła i wilgotna masa powietrza napływa nad jakiś obszar.. Przemieszczanie się chłodnego i suchego powietrza w kierunku wyższych szerokości geograficznych.. D. Formowanie się układów niskiego ciśnienia nad lądem.. Taka sytuacja zdarza się często u wybrzeżu kontynentów.Ułóż poprawny ciąg przyczynowo-skutkowy przedstawiający następstwa wycinania lasów równikowych.Wpisz w odpowiednie miejsca litery przyporządkowane właściwym informacjom..

Utwórz model przyczynowo-skutkowy, przedstawiający powstawanie chmury typu konwekcyjnego.

D.powstanie torfowisk.. Zobacz odpowiedź.. B.wzrost poziomu wód oceanicznych.. Para wodna, zawarta w powietrzu, w określonych warunkach ulega kondensacji, w wyniku czego tworzy chmury, mgły i osady.. Prowadzi to do powstawania mgły.. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z GEOGRAFII POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2011 Instrukcja dla zdającego 1.ułóż ciąg przyczynowo - skutkowy.. C. działalność prądów przybrzeżnych .. C. powstanie jeziora przybrzeżnego .. B. Unoszenie się nagrzanego, wilgotnego, lekkiego powietrza.. Zadanie .1 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.. D. działalność prądów przybrzeżnych .. C. Formowanie się układów wysokiego ciśnienia nad lądem.. D. powstanie jeziora przybrzeżnego.. Zadanie 26.. - za poprawnie uzupełniony model przyczynowo-skutkowy.Z podanych zdań ułóż ciąg przyczynowo-skutkowy cyrkulacji monsunowej.. Przemieszczanie się chłodnego i suchego powietrza w kierunku wyższych szerokości geograficznych.Ułóż ciąg przyczynowo-skutkowy prowadzący do powstania wybrzeża wyrównanego.. A - Przemieszczanie się chłodnego i suchego powietrza w kierunku wyższych szerokości geograficznych B - Unoszenie się nagrzanego, wilgotnego, lekkiego powietrza C - Grawitacyjne opadanie powietrza D - Powstanie strefy podwyższonego ciśnienia przy powierzchni ziemi E - Powstanie pasa .6..

Grawitacyjne opadanie powietrza.

Cyrkulacja antycyklonalna - występuje wstępujący ruch mas powietrza, powodujący tworzenie się chmur, które szybko przemieszczają się w stronę ośrodków wyżowych .A.. B. rozpoczęcie tworzenia się mierzei .. E. Formowanie się układów wysokiego ciśnienia nad wodą.. Wpisz we właściwe miejsca litery, którymi oznaczono kolejne etapy tej cyrkulacji.. Wpisz we właściwe miejsca litery, którymi oznaczono podane niżej określenia.. Duże nagrzanie powierzchni Ziemi w okolicach równika B. Przemieszczanie się chłodnego powietrza w kierunku wyższych szerokości geograficznych.. A. Kondensacja pary wodnej i powstanie opadu atmosferycznego.. Utwórz model przyczynowo-skutkowy obrazujący zmiany spowodowane zwiekszeniem co2 i metanu w atmosferze.. Powoduje to wytworzenie się pasa niskiego ciśnienia nad równikiem oraz pasa ciszy (brak wiatrów).. E. wysłodzenie wód jeziora.. Jednocześnie tworzą się w wyniku spadku temperatury burzowe chmury, które powodują tzw. zenitalne opady.Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: Uzupełnij ciąg przyczynowo-skutkowy przedstawiający powstanie i skutki tsunami, które w dniu 26 grudnia 2004 roku przeszło przez obszar Oceanu Indyjskiego: a)Spiętrzenie wód u wybrzeży.b) Wstrząsy w epicentrum o sile około 8 stopni w skali RichtUtwórz ciąg przyczynowo-skutkowy przedstawiający powstanie dwóch rodzajów osadów atmosferycznych..

4.Ułóż poprawny ciąg przyczynowo-skutkowy przedstawiający następstwa wycinania lasów równikowych.

Utwórz ciąg przyczynowo-skutkowy przedstawiający ruch powietrza i zmiany w atmosferze podczas zjawisk fenowych.. A.wzrost ilości CO2 w atmosferze.. B. Spadek temperatury powietrza po stronie dowietrznej.Utwórz ciąg przyczynowo skutkowy przedstawiający etapy zarastania jezior.. Przyczyną krążenia, czyli cyrkulacji powietrza w troposferze, są różnice w ogrzewaniu powierzchni Ziemi uzależnione od stref oświetlenia Ziemi.Różnice w ogrzewaniu powierzchni wywołują różnice w ogrzewaniu powietrza.5.. A.powstanie trzęsawisk.. B. Spadek temperatury powietrza po stronie dowietrznej.Utwórz ciąg przyczynowo-skutkowy przedstawiający cyrkulację powietrza w komórce Hadleya.. Wpisz w wyznaczonych miejscach litery, którymi oznaczonoodpowiednie sformułowania, wybrane z podanych poniżej.Z podanych etapów ułóż ciąg przyczynowo - skutkowy przedstawiający następstwa wycinania lasów równikowych.. Wpisz we właściwe miejsca litery, którymi oznaczono kolejne etapy tej cyrkulacji.. Wpisz w wyznaczonych miejscach litery, którymi oznaczono odpowiednie sformułowania, wybrane z podanych poniżej.. Powstanie strefy podwyższonego ciśnienia przy powierzchni Ziemi.Utwórz ciąg przyczynowo-skutkowy przedstawiający cyrkulację powietrza w strefie międzyzwrotnikowej.. Grawitacyjne opadanie powietrza.Utwórz ciąg przyczynowo - skutkowy przedstawiający cyrkulację powietrza w strefie międzyzwrotnikowej.. B.opadanie na dno jeziora obumarłych szczątków roślin.. Zadanie 2 .Cyrkulacja powietrza - system prądów powietrznych nad powierzchnią kuli ziemskiej.. Wstaw w luki właściwe litery.. A. powolne odcinanie zatoki morskiej przez narastającą mierzeję .. A. wzrost ilości CO2 B. wzrost poziomu wód oceanicznych C. topnienie lądolodów D. podwyższenie temperatury powietrza na Ziemi DAJE NAJJUczeń powinien zauważyć, że początkowy ruch przyspieszony ciała wiąże się ze wzrostem prędkości - co w połączeniu z podaną w treści zadania informacją oznacza, iż wartość siły oporu powietrza będzie stopniowo rosła.. Przemieszczanie się chłodnego i suchego powietrza w kierunku wyższych szerokości geograficznych.Utwórz ciąg przyczynowo-skutkowy przedstawiający ruch powietrza i zmiany w atmosferze podczas zjawisk fenowych.. Wpisz we właściwe miejsca litery, którymi oznaczono kolejne etapy tej cyrkulacji.. 3.7) Zdający wyjaśnia na przykładach obserwowane przyczyny i skutki globalnych zmian klimatu na Ziemi.. A. powolne odcinanie zatoki morskiej przez narastającą mierzeję .. Wpisz we właściwe miejsca litery,Utwórz ciąg przyczynowo-skutkowy przedstawiający cyrkulację powietrza w strefie międzyzwrotnikowej..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt